Vergoedingsstelsel bij sportclubs draait in de soep: "We dreigen vast te lopen"

  Koen Umans.

  Het vergoedingsstelstel voor medewerkers van sportclubs is sinds eind vorig jaar aangepast, maar de toepassing ervan zorgt nog altijd voor veel vraagtekens en verwarring. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) roept op tot duidelijkheid.

  Vorige maand werd een nieuwe regeling voor de vergoeding die sportclubs betalen aan hun medewerkers goedgekeurd. Dat kader vervangt de regels rond belastingsvrij bijverdienen, maar het reglement is een doorn in het oog van de Vlaamse Sportfederatie.

   

  Bovendien loopt de toepassing van het nieuwe stelsel ook in het honderd. De wetgeving is sinds 1 januari in voege, maar in de praktijk lijkt er nog niet veel veranderd.

   

  "We tasten nog in het duister", zegt VSF-voorzitter Koen Umans. "Het financiële kader ligt nog niet exact vast, we hebben geen mogelijkheden om aangiften te doen en de applicatie is niet aangepast. We dreigen vast te lopen. Dat is voor de sportsector een probleem."

   

  Gisteren werd een webinar gevolgd door liefst 2.500 mensen die duidelijkheid wensen. "Het systeem is niet gebouwd op de specificiteit van onze sector. We hebben begrepen dat deze regelgeving voor 1 jaar geldig zal zijn, maar we doen een oproep aan de sector om tot een adequate oplossing te komen."

   

  "Scheidsrechters en trainers die worden betaald, gaan een enorm engagement aan. Ze moeten zich ook laten bijscholen en de vergoedingen die ze ontvangen zijn marginaal."

   

  "We zoeken naar een legale manier om hen te betalen. De oplossing die nu voorligt, bevordert dat niet."

   

  "Trainers en scheidsrechters voelen zich deels geviseerd, want ze moeten nu bijdragen betalen. En de last van het systeem moet ook beperkt blijven voor de clubbestuurders. Als dat niet wordt aangepast, dan vrezen we veel mensen die afhaken."