Sporthallen worden vaccinatiecentra: Vlaamse Sportfederatie vraagt oplossing

Onder meer de sporthal van Futsalclub Halle-Gooik worden maandenlang ingepalmd voor vaccinaties.

25 sportcentra in Vlaanderen zullen de komende weken ingenomen worden voor de vaccinatiecampagne. Dat betekent dat er in deze infrastructuren maandenlang geen sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) vraagt snel een oplossing voor de getroffen sportclubs en sporters.

De Vlaamse Sportfederatie begrijpt dat sportinfrastructuren op sommige plaatsen geschikt kunnen zijn als vaccinatiecentra, maar ijvert tegelijk voor een oplossing voor de getroffen clubs en sporters.

 

"Zij mogen niet de dupe worden van de langdurige sluiting van hun sportlocaties", klinkt het bij de VSF.  "De heropstart van indoorsportactiviteiten dreigt nu in sommige steden en gemeenten nog veel langer te moeten wachten."

 

"Verschillende sportclubs kregen al te horen dat ze tot eind oktober 2021 geen gebruik kunnen maken van hun sportinfrastructuur. We roepen alle  verantwoordelijken op om zeer snel met de sportclubs in gesprek te gaan. Er moet gezocht worden naar alternatieven, zodat ook hun werking kan heropstarten zodra er versoepelingen mogelijk zijn in de sportsector.”

 

"Momenteel werkt de sportsector in overleg met de overheden aan een verantwoorde, gefaseerde strategie om sport weer op te starten. Alle experten zijn het er roerend over eens dat de heropstart van sport zal bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn van vele Vlamingen."

 

"De sportclubs willen hun maatschappelijke rol meer dan ooit opnemen. Een helder perspectief op de beschikbaarheid van de sportinfrastructuren moet dit mogelijk maken."