Kamercommissie keurt vergoedingsvoorstel voor verenigingswerkers in sportclubs goed

De bevoegde minister Frank Vandenbroucke.

Er is een nieuwe regeling voor de vergoeding die sportclubs betalen aan hun
medewerkers. Die moet de regeling voor het belastingsvrij bijverdienen vervangen. Trainers en andere verenigingswerkers zullen voortaan 10 procent belasting moeten betalen op hun vergoeding. De clubs moeten op hun beurt een solidariteitsbijdrage van 10 procent betalen. 

Dankzij het statuut van verenigingswerk konden sportclubs de voorbije twee jaar hun trainers en scheidsrechters tot 6.000 euro per jaar vergoeden.

 

Het Grondwettelijk Hof vond die regeling discriminerend en vernietigde het vergoedingsstelsel. 

 

"Want anders worden verenigingswerkers vrijgesteld van fiscale en sociale bijdragen, terwijl dat niet geldt voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst met dezelfde beroepsactiviteit", oordeelde het Hof.

 

Sportclubs stonden op hun achterste poten en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft in de Kamercommissie Sociale Zaken de goedkeuring gekregen voor een wetsvoorstel. Donderdag volgt nog een stemming in de plenaire vergadering.

 

Verenigingswerkers van een sportclub kunnen tot jaarlijks maximaal 6.340 euro vergoed worden. Het gaat om maximaal 50 gepresteerde uren op maandbasis. De clubs betalen een solidariteitsheffing van 10% en de verenigingswerkers betalen op deze inkomsten een belasting van 10%.

 

De nieuwe regeling gaat voor het einde van dit jaar in. "Sportclubs kunnen alle mensen die zich inzetten en waar ze op rekenen, op een transparante en correcte manier blijven vergoeden."

 

"Dat is niet alleen belangrijk voor die verenigingswerkers, want zij verdienen dat financieel duwtje in de rug. Het is ook gewoon belangrijk voor de toekomst van de clubs zelf."

VSF: "De Wetstraat had ook kunnen afstappen in de Dorpstraat: dit is een schot over de tribunes"

Het goedgekeurde voorstel is een doorn in het oog van de Vlaamse Sportfederatie (VSF). "We zijn hier absoluut niet blij mee", zegt voorzitter Koen Umans.

 

"Het is bijzonder jammer dat onze alarmkreet niet gehoord is. We werden de voorbije dagen bedolven onder de oproepen van mensen op het terrein. Zij begrijpen niet dat men de specificiteit van de sport niet opgepikt heeft in deze oefening."

 

De VSF vreest de financiële gevolgen en een verminderd engagement van vrijwilligers in de sector. "Vergeet ook de administratieve belasting niet. We gaan naar een systeem met veel verplichtingen en dat kan demotiverend werken."

 

"De regelgeving gaat voorbij aan de realiteit van het terrein. Wat er nu ligt, is een schot over de tribunes. De doelstellingen worden niet bereikt."

 

"Een jeugdtrainer gaat niet in concurrentie met Hein Vanhaezebrouck of Vincent Kompany. Het is een totaal andere wereld. De Wetstraat had ook kunnen afstappen in de Dorpstraat en men had kunnen luisteren wat het terrein zegt."

De regelgeving gaat voorbij aan de realiteit van het terrein. Wat er nu ligt, is een schot over de tribunes. De doelstellingen worden niet bereikt.

VSF

De VSF zag al pijnpunten in het voorstel