Vlaamse sportsector luidt alarmbel: hoger lidgeld dreigt voor 1,4 miljoen Vlamingen

  De Vlaamse Sportfederatie vertegenwoordigt 49 Vlaamse sportfederaties, goed voor 18.000 clubs.

  "Zonder snelle actie is de federale regering goed op weg om de Vlaamse sportverenigingen met een financiële kater op te zadelen", waarschuwt de Vlaamse Sportfederatie (VSF). "Vanaf 1 januari dreigen onze clubs het werk van duizenden coaches, lesgevers, scheidsrechters en juryleden niet meer via het statuut van het verenigingswerk te kunnen vergoeden." VSF-voorzitter Koen Umans stuurde een open brief aan minister Frank Vandenbroucke.

  Bijna acht maanden geleden vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling rond onbelast bijverdienen, met ingang vanaf 1 januari. Dat zou een pak meer kosten betekenen, die dan de clubs misschien moeten doorrekenen aan hun leden. Toenmalig minister van Sociale Zaken Maggie De Block beloofde een oplossing, maar die is er nog niet. Die moet nu komen van opvolger Frank Vandenbroucke.

   

  "Laten we hopen dat de 1,4 miljoen sportende Vlamingen daarvoor de rekening niet gepresenteerd krijgen. Beste minister Vandenbroucke, beste Frank, in naam van de Vlaamse sportsector pleit ik ervoor om medewerkers van sportclubs voor eens en voor altijd in het voordelige statuut van het verenigingswerk onder te brengen. Anders dient de overheid onze sporten een ongeziene uppercut toe." Zo opende Koen Umans zijn brief.

   

  "Onze telefoons staan de laatste weken roodgloeiend. Bijna 8 maanden nadat het Grondwettelijk Hof de regeling rond onbelast bijverdienen vernietigde, is er nog geen duidelijkheid voor de 49 Vlaamse sportfederaties, in totaal goed voor
  18.000 sportclubs, die ik vertegenwoordig."

   

  "Elke dag krijg ik dezelfde vraag, waarop ik het antwoord schuldig moet blijven: “Wanneer komt er een oplossing voor het verenigingswerk?” Vóór het jaareinde hebben we een daadkrachtig antwoord nodig. U wilt toch net als ons de gezinnen en sporters vanaf 2021 niet opzadelen met een berg extra lidgeld per jaar? Of een ongeziene leegloop van gediplomeerde coaches en scheidsrechters op uw conto schrijven?"

  Elke dag krijg ik dezelfde vraag: “Wanneer komt er een oplossing voor het verenigingswerk?"

  Koen Umans, voorzitter Vlaamse Sportfederatie

  "Lidgeld vanaf 2021 x2 of zwaar tekort aan trainers/coaches"

  Umans maakt het probleem concreet: "Als de politiek deze maand niet tot een oplossing komt, wordt de zakcent die deze helpende handen krijgen in ruil voor hun passie en engagement anders berekend."

   

  "Dat betekent dat verenigingen al snel 30% extra aan sociale en fiscale bijdragen zullen moeten betalen op de uitkeringen aan Jan de arbiter, Conny het judo-jurylid, of Mo de zwemcoach. Dat is een ongeziene uppercut voor het merendeel van onze clubs."

   

  "Ik vrees dat de Vlaamse sportsector dan noodgedwongen enorm aan kwaliteit inboet vanaf 1 januari. Gediplomeerde coaches en scheidsrechters zullen massaal afhaken zonder een duidelijke, legale vergoeding."

   

  "Tenzij clubs, die na het coronajaar al op hun tandvlees zitten, de rekening doorschuiven naar hun leden. Zonder nieuw statuut is het kiezen tussen de pest en de cholera: willen we het risico lopen onze kinderen naar een sportclub te sturen waar er een tekort aan trainers en coaches is om een kwalitatieve opleiding te garanderen?"

   

  "Of zijn we bereid om gezinnen voor hun sportende kroost honderden euro’s extra lidgeld te laten betalen voor een seizoen gezond sporten?"

   

  "En dan zwijg ik nog over de ergste nachtmerrie van de Wetstraat: een terugkeer naar een verdoken circuit van zwartwerk. Want dat zal de realiteit worden, bij gebrek aan degelijke, wettelijke oplossingen."

   

  "Als ik mij niet vergis was zwartwerk vermijden net de drijfveer achter de regelgeving rond onbelast bijverdienen in de sportsector, een bezorgdheid die wij delen."

  Verenigingen zullen al snel 30% extra aan sociale en fiscale bijdragen moeten betalen op de uitkeringen. Dat is een ongeziene uppercut voor het merendeel van onze clubs.

  Koen Umans, voorzitter Vlaamse Sportfederatie

  "Sportsector dupe, maar niet kern van het probleem"

  Umans schreef zijn brief met de handtekening van de 36 grootste sportfederaties. Hij beklemtoont de specificiteit van zijn sector. "De sportsector is een geval apart en past niet zomaar in een generiek keurslijf. We verdienen een eigen statuut met eigen regels."

   

  "Beste Frank, laat de sportsector alstublieft niet de dupe worden van de beslissing van het Grondwettelijk Hof."

   

  "Ik begrijp dat de regelgeving rond onbelast bijverdienen in zijn breed toepassingsgebied kan leiden tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Maar het Grondwettelijk Hof spreekt over de verschillende soorten bij-jobs of klusjes die werk afnemen van mensen op de ‘reguliere arbeidsmarkt’."

   

  "De sport maakt daar geen deel van uit. De meeste van onze helpende handen zijn geen werknemers: ze combineren hun engagement met een voltijdse job. Ze volgen na hun werkuren opleidingen en cursussen om bij te blijven met de nieuwste trends en regels."

   

  "Ze bereiden zich ‘s avonds aan de keukentafel nog voor op de volgende training of wedstrijd. En ik denk niet dat arbiter Jan topscheidsrechter Wim Smet werkloos zal maken. Of dat zwemcoach Mo een bedreiging is voor de job van Ronald Gaastra."

   

  "We begrijpen, beste Frank, dat u de afgelopen maanden andere katten te geselen had. Maar voor dit dossier zitten we al enige tijd in de extra time. De verschillende sportfederaties en hun clubs hebben nu echt pasklare oplossingen nodig."

   

  "Zekerheid om na een ongekend moeilijk 2020 van 2021 een grand cru sportjaar te maken. U kunt ervoor zorgen dat de werking van onze sportclubs een robuuste fundering krijgt via een statuut voor gediplomeerde trainers en scheidsrechters. Ik reik u graag de hand om daar de komende weken
  snel, maar terdege werk van te maken."

   

  "Een duidelijk, billijk systeem dat de volgende decennia financieel en administratief haalbaar is voor onze clubs. Dat is het mooiste cadeau dat we onder onze kerstboom kunnen wensen."

  Ik denk niet dat arbiter Jan topscheidsrechter Wim Smet werkloos zal maken. Of dat zwemcoach Mo een bedreiging is voor de job van Ronald Gaastra.

  Koen Umans, voorzitter Vlaamse Sportfederatie

  Minister: "Werk aan regeling, desnoods eerst tussenoplossing"

  Minister Vandenbroucke heeft ondertussen gereageerd op de open brief bij monde van zijn woordvoerder. De minister is zich bewust van de uitdaging en werkt aan een nieuwe regeling. Hij heeft daarover al een voorstel ingediend bij de regering, waarover nu gepraat wordt.

   

  De minister heeft nauw contact met de koepelorganisaties. Als er nog geen definitieve regeling in orde geraakt voor begin januari (wanneer de oude regeling afloopt), wil hij desnoods een tussenoplossing zoeken om er voor te zorgen dat de clubs niet in de problemen komen.