Hof van Beroep van Brussel geeft Virton weer een sprankeltje hoop

  Virton geeft de juridische strijd nog niet op.

  Excelsior Virton heeft woensdag een juridische slag thuisgehaald. Het Hof van Beroep van Brussel vernietigde de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit om geen voorlopige maatregelen te nemen tegen de licentieweigering. Virton geeft zichzelf 24 uur voor de volgende stap.

  De licentiecommissie gaf Virton geen licentie voor profvoetbal en de club ving ook bot bij het BAS en de BMA.  Aan de BMA hadden de Luxemburgers gevraagd tijdelijke maatregelen te treffen, om toch de licentie toe te kennen.

   

  "Het Hof van Beroep oordeelt dat Virton voldoende heeft aangetoond dat zij geen RSZ-schulden heeft, alsook geen schuld aan Sporting Lokeren. De KBVB had van bij het begin beweerd dat die licentievoorwaarden niet vervuld waren", aldus Virton in een communiqué.

   

  "Met andere woorden: het Hof van Beroep oordeelde dat Virton sinds het begin voldeed aan de licentievoorwaarden en de licentie voor 1B dus niet geweigerd mocht worden."

   

  En Virton voelt zich nog meer gesterkt door de uitspraak. "Virton toont aan dat het negatieve werkkapitaal voor de komende twee seizoenen is gedekt. Met andere woorden, het Hof van Beroep stelt vast dat aan het continuïteitscriterium is voldaan en dat de licentie ook op dat niveau niet kon worden geweigerd."

  Het zou blijk geven van juridisch gezond verstand van de KBVB en de Pro League om met een redelijke oplossing op de proppen te komen.

  Virton

  Voor Virton is het duidelijk, de club voldeed van in het begin aan de voorwaarden om een licentie te bekomen. "De redenen die de KBVB en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) aanhaalden om de licentie niet toe te kennen, zijn in strijd met het mededingingsrecht", vindt Virton.

   

  "De hoogste Belgische gerechtelijke instantie op het gebied van het mededingingsrecht heeft vastgesteld dat de verschillende eerdere beslissingen tot weigering gebaseerd waren op een fout, namelijk dat de regels van de KBVB in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht."

   

  Virton geeft zichzelf 24 uur de tijd om te beslissen wat de volgende stap zal zijn. "Maar het zou blijk geven van juridisch gezond verstand van de KBVB en de Pro League om met een redelijke en respectabele oplossing op de proppen te komen ten aanzien van de club, haar supporters en de partners."