Voetbalmakelaars trekken naar Grondwettelijk Hof: "De nieuwe regels tegen witwassen zijn willekeurig"

Advocaat Philippe Renier: "We gaan gewoon een verschuiving zien naar andere sectoren."

Verschillende voetbalmakelaars trekken naar het Grondwettelijk Hof. De nieuwe antiwitwaswet willen ze laten vernietigen. Dat schrijft De Tijd en bevestigde hun advocaat Philippe Renier aan onze redactie.

Een nieuwe antiwitwaswet verplicht voetbalmakelaars ertoe om waakzaam te zijn voor verdachte geldtransacties. Zulke zaken moeten bovendien ook gemeld worden aan de antiwitwascel. Meerdere voetbalmakelaars trekken nu naar het Grondwettelijk Hof. Dat staat te lezen in De Tijd.

 

De advocaat van de makelaars, Philippe Renier, geeft duiding bij die beslissing: "We zijn niet tegen de witwaswetgeving. Iedereen is gebaat bij transparantie en eerlijkheid."

 

"Maar de wet is willekeurig, in die zin dat alleen voetbalmakelaars onderworpen worden aan de wet. Wat met andere sporten? Fraude volgt immers de weg van de minste weerstand. We gaan gewoon een verschuiving zien naar andere sectoren", waarschuwt hij. 

 

"Een bijkomende reden is dat de wet eigenlijk gestemd is tijdens de zomervakantie en met een razendsnel tempo door het parlement is gejaagd. Allemaal zonder enig overleg met de sector, dat is betreurenswaardig. Ik denk dat overleg altijd goed is."

Er is een fundamenteler probleem. Nu viseert men alleen de professionele voetbalclubs en voetbalmakelaars.

Philippe Renier, advocaat van de voetbalmakelaars

Een amendement van sp.a leidde tot de wetswijziging. Op 20 juli verschenen de nieuwe regels in het Belgisch Staatsblad. Renier vindt echter dat dit gegeven een grondiger debat verdient: "Er is natuurlijk een fundamenteler probleem. Nu viseert men alleen de professionele voetbalclubs en voetbalmakelaars."

 

"We weten allemaal dat als er ergens zwarte lonen worden uitbetaald, dit voornamelijk bij het amateurvoetbal of in andere amateursporten het geval is."

 

En wat met makelaars die in meerdere sporten actief zijn? "Een Belgische makelaar is bijvoorbeeld tegelijkertijd actief in het voetbal en in het tennis. Voor de ene sporttak is hij onderworpen aan de witwaswetgeving, voor de andere niet. Dat is raar en tegenstrijdig."

 

"Ook wanneer je als buitenlander op de Belgische markt actief bent, ben je gewoon niet onderworpen aan die antiwitwaswet. Dus we vinden dat de wetgever onzorgvuldig is geweest", zegt de advocaat.

 

De cliënten van Renier zijn makelaars die internationaal actief zijn in meerdere sporttakken. Hij vertelde De Tijd dat ze "geheel onverdacht" en "clean" zijn als het gaat over de dubieuze praktijken die het gerecht de laatste jaren in het Belgisch voetbal blootlegde. 

Pro League vraagt overleg

Pierre François, de CEO van de Pro League, laat aan de krant weten dat de koepel boven 24 profclubs niet naar het Grondwettelijk Hof stapt. Wel wil hij overleggen met de overheid en de politiek om de wet doelgerichter te maken. 

 

Renier staat ook open voor initiatieven vanop Europees niveau: "De problematiek stelt zich niet alleen in België. Het is een Europese problematiek dus misschien moet men vanuit die context reguleren."

 

"De witwaswetgeving is een Europese richtlijn die moet worden omgezet in Belgische wetgeving. Maar daarin is niets voorzien omtrent voetbalmakelaars. Dat is geen sector die hieraan onderworpen moet worden. Het is enkel een nationale beslissing geweest."

 

"Hierdoor isoleert ons land zich een klein beetje. Ze gaan specifiek omwille van een schandaal wetgeving invoeren die onbedoelde effecten heeft. Dat is nooit goed."

De Tijd schrijft dat voetbalclubs tot 1 juli 2021 hebben om zich voor te bereiden: "Dan treden de nieuwe regels in werking. De regering kan die deadline met zes maanden verlengen. Voor de voetbalmakelaars moet de federale regering de startdatum nog vastleggen nadat er samenwerkingsakkoorden zijn gesloten met de gewesten."