Jelle Van Damme dient strafklacht in tegen ex-Lokeren-eigenaar De Vries

  Jelle Van Damme stapt naar de rechtbank om zijn achterstallige loon en tekengeld los te weken bij Louis de Vries, de voormalige eigenaar van Lokeren.

  Een jaar geleden tekende Jelle Van Damme voor toenmalige 1B-club Lokeren. Het zou een woelig jaar worden, waarin de nieuwe eigenaar Louis de Vries de ambities zowel sportief als financieel niet kon waarmaken.

   

  Ook voor Van Damme was het niet enkel sportief een mislukt avontuur. Een deel van zijn forse tekenbonus en van zijn salaris heeft hij nooit ontvangen.

   

  Na overleg met zijn raadsman Omar Souidi heeft Van Damme dan ook beslist om De Vries voor de rechter te dagen in de hoop zo nog minstens een deel van dat geld te ontvangen. Dat heeft onze redactie uit goeie bron vernomen.

  Louis de Vries

  "Oplichting toen Van Damme een nieuw contract tekende?"

  "Het betreft hier geen dagvaarding, maar het indienen van een strafklacht. Dat wil zeggen dat een onderzoeksrechter zal worden aangesteld om te onderzoeken of Louis de Vries zich al dan niet bezondigd heeft aan een strafrechtelijk misdrijf."

   

  "Ons interesseert het niet of hij een frauduleus faillissement in de hand gewerkt heeft. Wij willen weten of hij geen misdrijf, in dit geval oplichting, begaan heeft wanneer hij Jelle Van Damme overtuigde een contract te ondertekenen. Aan heel deze zaak is een lange studie voorafgegaan, enkele weken intensief brainstormen, hoe we het konden aanpakken. De bal ligt nu in het kamp van de onderzoeksrechter om alles terdege uit de spitten", meldt meester Omar Souidi.

   

  De zaak kan er dus een van zeer lange adem worden. "Daar kan ik geen passend antwoord op geven. Alles hangt af van de ijver van de speurders."

   

  "Langs de andere kant kan ik wel meegeven dat dit geen echt complexe zaak is. Dus ik hoop dat het onderzoek zijn volle gang kan gaan en dat we hierover reeds volgend jaar kunnen pleiten. Wij gaan alvast nooit lichtzinnig te werk in onze dossiers", besluit de advocaat van Jelle Van Damme, meester Omar Souidi.