BAS stuurt Virton opnieuw wandelen, legt club zich neer bij 2e nationale?

  Excelsior Virton heeft voor een tweede keer bot gevangen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De degradatie van de Luxemburgse club naar tweede nationale lijkt nu zo goed als zeker een feit. Het BAS verklaarde de tweede klacht van Virton tegen de licentieweigering onontvankelijk.

  De strijd van Virton tegen zijn licentieweigering lijkt gestreden. Zowel bij de Licentiecommissie, in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had de club eerder al nul op het rekest gekregen.   

   

  Virton vroeg dan maar aan de Licentiecommissie en het BAS om het dossier opnieuw te beoordelen en dat op basis van het advies van de auditeur van de BMA. Die had in zijn conclusies geschreven dat "wanneer bepaalde bondsregels tegen het mededingingsrecht indruisen het ook logisch zou zijn dat het BAS en/of de Licentiecommissie een nieuwe beslissing zouden nemen op het licentiedossier op basis van een reglement dat conform de concurrentieregels is".

   

  Maar het BAS, dat dinsdag de advocaten van Virton, de KBVB en de Pro League aanhoorde, verklaarde de klacht van Virton onontvankelijk. Daardoor lijkt het doek over de club definitief te vallen, al zijn er nog wel procedures lopende bij het Hof van Beroep en de rechtbank van eerste aanleg.