Open brief gymnasten: "We willen excuses van de turnbond"

  Het trainersduo Yves Kieffer en Marjorie Heuls ligt/lag zwaar onder vuur.

  Er ging de voorbije dagen een shockgolf door de Belgische turnwereld. Het regende getuigenissen van (ex-)gymnasten over mentaal misbruik binnen de Belgische turnfederatie. In een open brief vragen die gymnasten nu duidelijke maatregelen en excuses van de turnbond.

  Lees hier de open brief:

  Onder de hashtag #gymnastalliance publiceerden we met tientallen Belgische turnsters de afgelopen dagen getuigenissen over het mentaal misbruik dat in de topsporthal van Gent plaatsvond en volgens recente feiten nog steeds plaatsvindt.

   

  Ontkennen dat er een structureel probleem is, kan de GymFed niet meer. De betrokken coaches doen dat helaas wel en worden daarin gesteund door de GymFed. Het trainersduo Marjorie Heuls en Yves Kieffer legde voor de camera uit dat “beledigen en intimideren hun stijl niet is”.

   

  Ongeloofwaardige uitspraken die meteen aanleiding gaven tot een hele reeks verontwaardigde reacties van omstaanders en nieuwe onthullingen van slachtoffers van mentaal misbruik in de topsport gymnastiek.

   

  Het dwong de GymFed om na zoveel jaren eindelijk concrete stappen te ondernemen:

  • Alle dames die na 2016 stopten op de topsportschool, worden uitgenodigd voor een gesprek.
  • Een onafhankelijke ethische commissie zal zich over de

        zaak buigen.

   

  Meteen stellen we ons de vraag waarom gymnasten die voor 2016 stopten, niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Zij trainden immers ook bij de huidige coaches. Daarnaast vragen we ons ook af welk nut die gesprekken

  zullen hebben. Het feit dat jonge ex-gymnasten individueel hun verhaal moeten komen delen met drie volwassen medewerkers van de GymFed getuigt eerder van een poging tot intimidatie dan van een oprechte intentie tot luisteren.

   

  Na dat gesprek mogen we onze verklaringen afleggen voor een onafhankelijke ethische comissie, waarvan de leden aangesteld werden door … de GymFed. Op dit moment is het ook zeer onduidelijk of die commissie een mandaat zal hebben om echt de dingen aan te pakken en in welke mate de adviezen ervan zullen worden gepubliceerd en bindend zullen zijn.

   

  Velen van ons trokken jaren geleden al aan de alarmbel. Er werden meldingen gemaakt, klachten geformuleerd, zaken voor de ethische commissie gebracht. Het applaus voor behaalde medailles klonk echter luider dan onze noodkreten, want er werd te vaak weggekeken en te weinig het gepaste gehoor aan gegeven. Maar als de werkingsmiddelen van de federatie grotendeels van het aantal behaalde medailles afhangt, hoeft dat uiteraard niet te verbazen.

   

  Volgens de GymFed zou daar met deze maatregelen nu verandering in moeten komen. Enkelen van ons mogen met de GymFed in dialoog treden. Enkelen. En dit met diezelfde federatie die jarenlang geprobeerd heeft onze signalen te negeren en in de doofpot te stoppen en tegelijkertijd geld opstreek op basis van de prestaties die wij neerzetten.

   

  Neen, bedankt. Voor zo’n schertsvertoon passen we nog liever.

   

  We blijven uiteraard beschikbaar om met een echte onafhankelijke ethische commissie in gesprek te gaan om nogmaals met hen onze pijnlijke ervaringen te delen. Niet meer om onszelf te helpen, maar in de hoop dat de volgende generatie turnsters met een ander gevoel kan terugblikken op hun dagelijkse trainingen in de topsporthal, de vele stages, wedstrijden …

   

  Wij vragen dat de federatie haar verantwoordelijkheid opneemt. Dat ze bewijst dat ze de situatie ernstig neemt en behandelt met het nodige respect voor alle betrokkenen. Dat ze erkent dat er tot op heden nog steeds een fundamenteel probleem is en dat ook daadkrachtig wil aanpakken.

   

  Voorlopig is dat niet het geval. Zoals de voorzitter van de KNGU in Nederland zei, kan men zich niet tevredenstellen met het nemen van halve maatregelen als men een cultuurverandering wil bewerkstelligen. Daar werden in een gelijkaardig onderzoek alle betrokken trainers op non-actief gezet zolang het onderzoek loopt. Een krachtig signaal dat geen enkele vorm van misbruik getolereerd wordt en er krachtdadig tegen opgetreden moet worden.

   

  We verwachten van de GymFed en de bewuste coaches en omkadering ook minstens verontschuldigingen voor het feit dat ze het al die jaren nagelaten hebben het merendeel van hun atleten te beschermen. Iedereen weet dat elke bemiddeling enkel met schuldinzicht en excuses begint. Dit geldt ook voor de GymFed.

   

  Uit naam van iedereen die de afgelopen dagen een statement deelde en al jaren vecht voor een andere topsportcultuur binnen de Vlaamse turnwereld. Wij kijken uit naar duidelijke info over de te nemen acties.

   

  #gymnastalliance

   

  Aagje Vanwalleghem, Gaëlle Mys, Dorien Motten, Laura Waem