Weer stapje dichter om antiwitwaswetgeving toe te passen op voetbal

  In de commissie financiën van het federaal parlement is een meerderheid gevonden om het profvoetbal toe te voegen aan de antiwitwaswetgeving. Daardoor worden de profclubs en makelaars verplicht om transparant te werk te gaan.

  Twee jaar geleden kwamen er in het voetbal heel wat onfrisse praktijken aan het licht na het fraudeschandaal Operatie Zero. De voetbalwereld beloofde beterschap en richtte onder meer het clearinghouse op, maar dat is niet genoeg volgens het parlement.

   

  Onder impuls van Joris Vandenbroucke van sp.a is er nu een meerderheid gevonden in de commissie financiën van het federaal parlement om de preventieve antiwitwaswetgeving toe te passen op het profvoetbal.


  “Heel concreet heeft dat tot gevolg dat clubs en makelaars volledige openheid moeten geven over met wie ze zaken doen", zegt Vandenbroucke. "Ze moeten ook alert zijn voor de financiële stromen in en rond het voetbal. Van zodra de clubs of de makelaars iets verdacht merken, dan moeten ze dat melden zodat het onderzocht kan worden.”

  Lees ook: