Nieuw wetsvoorstel moet verenigingswerk ook vanaf januari 2021 mogelijk maken

  De bevoegde minister in dit dossier is Maggie De Block (Open VLD).

  De politiek wilde snel werk maken van een oplossing rond onbelast bijverdienen in de sportsector, want het wettelijk kader daarrond is door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Er is nu alvast een wetsvoorstel klaar dat verenigingswerk ook na 1 januari 2021 mogelijk moet maken.

  Sinds de zomer van 2018 kon wie werkt of gepensioneerd is, ruim 6.000 euro per jaar bijverdienen, zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen.

   

  Op 23 april vernietigde het Grondwettelijk Hof die wettelijke regeling rond het verenigingswerk, maar dat is nefast voor de sportsector. De vernietiging veroorzaakte grote onzekerheid bij de sportclubs.

   

  "70 à 80 procent van de mensen die gebruik maken van dat statuut is afkomstig uit de sportsector", zei Lode Grossen van de Vlaamse Sportfederatie VSF. "Het is een maatregel die beantwoordt aan wat een sportclub nodig heeft om kwaliteitsvol werk te leveren. Anders keren we terug naar een grijze zone. Het is echt belangrijk dat dit in orde komt, maar ik ben hoopvol."

   

  Die hoop lijkt gegrond. Er is nu een wetsvoorstel klaar met daarin een nieuw systeem rond verenigingswerk. Het voorstel staat vanavond op de agenda in de plenaire vergadering.

   

  "Dit nieuwe wetsvoorstel komt tegemoet aan de kritieken van het Grondwettelijk Hof zonder de fiscale en administratieve last voor de sportclubs zwaar te verhogen", staat te lezen in een persbericht.

   

  "De Vlaamse Sportfederatie (VSF), l’Association Interfédérale du Sport
  Francophone (AISF) en l’Association des Etablissements Sportifs (AES) steunen dit wetsvoorstel dan ook ten volle en roepen de andere partijen op om dit wetsvoorstel te steunen en snel goed te keuren zodat de sportclubs gebruik kunnen maken van het nieuwe systeem vanaf 01/01/2021."