Virton geeft niet op en vraagt om licentiedossier opnieuw te beoordelen

  Virton heeft zich nog niet neergelegd bij een degradatie naar de amateurreeksen. De club kreeg geen licentie en ving ook bij het BAS en de Belgische Mededingingsautoriteit bot. Maar nu vraagt Virton aan de de Licentiecommissie van de KBVB en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport om het dossier opnieuw te beoordelen. 

  Begin deze week kreeg Virton te horen dat de Belgische Mededingingsautoriteit niet inging op hun verzoek om voorlopige maatregelen op te leggen aan de Belgische voetbalbond. Volgens de club zijn de licentieregels in strijd met het mededingingsrecht, maar de BMA volgde die redenering niet en besliste dat de weigering van een proflicentie gesteund was op gronden die verenigbaar zijn met het mededingingsrecht.

   

  Toch haalt Virton uit de beoordeling "prima facie" van het Mededingingscollege ook een element dat de eigen zaak kan dienen. Volgens de club mag de voetbalbond in de beoordeling van de continuïteit geen sponsorcontracten buiten beschouwing laten die afkomstig zijn van "verbonden entiteiten". In het geval van Virton gaat het om het bedrijf Leopard, dat in de portefeuille zit van clubeigenaar Flavio Becca. De BMA zou die stelling bevestigd hebben, aldus Virton in een communiqué.

   

  "Zonder die regel, die dus illegaal en foutief is verklaard, zou Virton niet in de problemen zijn geraakt met betrekking tot het aantonen van de continuïteit", klinkt het bij de club. "We hadden onze licentie zonder discussie moeten krijgen, omdat er meerdere van die sponsorcontracten in ons dossier zitten."    

   

  Virton voldeed daarnaast volgens het BAS en de Licentiecommissie niet aan de algemene voorwaarden. Dat had te maken met een betwiste schuld aan Sporting Lokeren en achterstallige RSZ-bijdragen. Volgens het Mededingingscollege zou het buiten proportie zijn om op basis daarvan een licentie te weigeren, met de drastische gevolgen vandien.     

   

  Virton stapt nu opnieuw naar het BAS en de Licentiecommissie. De KBVB moet volgens Virton maar uitmaken welke instantie het best geplaatst is om het licentiedossier snel te behandelen. Eerder had Virton al laten weten naar de rechtbank in Brussel te stappen om een schadevergoeding van 15 miljoen euro te eisen van de KBVB.

   

  "De licentietoekenning zou een gedeeltelijke tegemoetkoming zijn in natura voor de schade die Virton geleden heeft. Door de licentie toe te kennen kan de KBVB zijn financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van Virton verminderen", aldus Virton, dat de KBVB aanspoort "een constructieve houding" in te nemen. "Als de KBVB dat niet doet en koppig vasthoudt aan de rigide houding die door het Mededingscollege aan de kaak wordt gesteld, zal de KBVB opnieuw in de fout zijn gegaan en daarvoor verantwoording moeten afleggen in de rechtbank."