Duwde Pro League "onwettige" cao door? "Gezond verstand primeert"

  Ging de Pro League - CEO Pierre François is nota bene zelf jurist - zijn boekje te buiten?

  We naderen 30 juni, de dag waarop spelerscontracten in het voetbal aflopen. Maar het huidige (Belgische) seizoen is nog niet achter de rug, want op 1 en 2 augustus volgen de beker- en de promotiefinale. Om de spelerskernen op punt te (kunnen) houden, werd een aanpsssing van de cao voor spelers doorgevoerd. Al zorgt 1 term voor veel discussies en wrevel. 

  Op 1 augustus spelen Club Brugge en Antwerp de bekerfinale, een dag later zijn OH Leuven en Beerschot aan zet in de return van de promotiefinale. Een van de vele vraagstukken voor die matchen handelt over welke spelers dan inzetbaar zullen zijn.
   

  Een spelerscontract loopt op 30 juni van het laatste contractjaar af. Maar door de uitzonderlijke corona-omstandigheden staat de wereldvoetbalbond FIFA toe om een contract tijdelijk te verlengen tot het officiële einde van dit coronaseizoen.

   

  Zo blijft Jan Vertonghen nog een maandje extra bij Tottenham, maar in het Belgische voetbal leek die FIFA-richtlijn eerst niet toepasbaar.

   

  Om spelers toch nog een maand of twee maanden extra aan hun huidige werkgever te kunnen binden, moest een aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst doorgevoerd worden.

   

  Dat is nu gebeurd na besprekingen tussen onder meer de Pro League en Sporta, de spelersvakbond. Dat wettelijk kader is er nu, maar levert meer vragen dan antwoorden op.

  Wat staat er in de cao?

  "De sociale partners en de Pro League komen overeen dat de contracten die aflopen op 30 juni 2020, uitzonderlijk ten gevolge de COVID-situatie én de beslissingen van de FIFA, verlengd kunnen worden tot en met 2 augustus 2020, onder voorwaarde dat onderstaande specifieke voorwaarden vervuld zijn:


  - Indien de speler reeds een arbeidsovereenkomst tekende met een andere club, moeten zowel de oude club, de nieuwe club als de speler onderling een schriftelijk akkoord vinden om de speler het seizoen 2019-2020 te laten voltooien bij zijn oude club, waarbij de meest gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden voor de speler minimaal dienen gewaarborgd te worden. Het is aan de clubs onderling af te spreken wie welke tegoeden voor zijn rekening neemt (vakantiegeld, groepsverzekering).

   

  - In het geval de speler nog geen arbeidsovereenkomst tekende voor het seizoen 2020-2021, heeft de club van de speler het recht om de overeenkomst met de speler te verlengen tot en met 2 augustus 2020. De club kan dit recht uitoefenen met een eenvoudig, eenzijdig verzoek, via een aangetekend schrijven gericht aan de speler. De speler heeft recht op dezelfde pro rata vergoedingen, inclusief de extra vergoedingen opgenomen in de cao, maar exclusief de tekenpremie."

  Juridische bronnen: "Cao kan meteen van tafel geveegd worden"

  Vooral de tweede passage of "voorwaarde" is zeer opvallend. Kun je dankzij deze richtlijn als club spelers dwingen om na een eenzijdig verzoek van de club de aflopende arbeidsovereenkomst automatisch te laten verlengen?


  Met andere woorden: kan de speler - als hij nog geen nieuw team heeft - alleen maar luisteren en beschikken naar de wensen van zijn huidige/oude werkgever?

   

  Sporza legde zijn oor te luister bij juristen die deze materie (spelerscontracten) behandelen. "Deze cao is volledig onwettig", klonk het meteen zeer stellig.

   

  Er wordt verwezen naar artikel 25 van de arbeidsovereenkomstenwet. Dat stipuleert dat het niet toegestaan is voor de werkgever om eenzijdig de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst te wijzigen.

   

  "Je hebt 3 onderdelen in een contract: salaris, inhoud en duur. Die drie delen kunnen niet eenzijdig veranderd worden."

   

  "Als een club dat doet, dan kan de speler naar de rechtbank stappen en zal de cao meteen van tafel geveegd worden", klinkt het vanuit juridische hoek.

  Onder meer OH Leuven zit met een nijpend spelerstekort voor de promotiefinale op 2 augustus.

  Sporta verdedigt zich: "Term staat in cao, maar je hoeft die niet te gebruiken"

  Sporta - dat de spelers beschermt - stemde mee in met deze formulering. Hallo, Sébastien Stassin? "Het is niet omdat eenzijdig of unilateraal in de cao staat, dat de clubs die term ook moeten gebruiken."

   

  "Spelers zijn niet dom. Zelfs al heeft een speler nog een contract voor 10 jaar: als hij niet wil spelen, dan zal hij niet spelen. Dat weet iedereen."

   

  "Het is nog altijd belangrijk om een akkoord te vinden met alle partijen. Als een club eenzijdig verlengt, dan kan de speler een procedure opstarten. Dat is voor niemand wenselijk, niet voor de club, de speler of voor ons."

  Het is niet omdat eenzijdig of unilateraal in de cao staat, dat de clubs die term ook moeten gebruiken.

  Sébastien Stassin (spelersvakbond Sporta)

  "Gezond verstand primeert op één woord"

  Als het niet wenselijk is, waarom werd de passage dan toch goedgekeurd? "Dat laat ik in het midden. U begrijpt wel wat ik bedoel", reageert Sébastien Stassin.

   

  "Of er druk was van de clubs? Niet van alle clubs. En de CEO van de Pro League (Pierre François) zat inderdaad mee aan tafel."

   

  "Het seizoen is nog niet gedaan. Op vraag van de FIFA moesten wij spelers de kans geven om toch te kunnen spelen."

   

  "Deze cao geeft de mogelijkheid aan een speler die vanaf 30 juni technisch werkloos zou zijn om toch nog een extra maandloon te krijgen. Wat is beter? 1.200 euro of toch nog 10.000 euro?"

   

  "Nogmaals: je geeft de spelers een extra kans in plaats van te leven op kosten van de maatschappij. Clubs moeten daar ook goed mee omgaan."

   

  Maar deze formulering zet de poort toch open voor misbruik en lijkt anderzijds juridisch in strijd met het arbeidsrecht? "Het gezond verstand primeert."

   

  "Wat ben je met een verplicht contract als je toch al weet dat de speler in kwestie niet zal spelen? Of heb je dan te veel geld? Want je weet wie je kleuren nog wil verdedigen. En dan primeert gezond verstand op één woord in een cao."

  Wat ben je met een verplicht contract als je toch al weet dat de speler in kwestie niet zal spelen? Of heb je dan te veel geld?

  Sébastien Stassin (spelersvakbond Sporta)

  "Drukkingsmiddel? Dan heeft de club te veel geld"

  Sporta doet er bij monde van Sébastien Stassin alles aan om te verdoezelen dat het zich misschien wel in de luren heeft laten leggen.

   

  "Een speler kan zich dankzij deze cao ook in the picture spelen."

   

  "Misschien kan hij toch nog verlengen bij de huidige club of komt hij in beeld bij een nieuwe club? Alleen trainen of in een volwaardige kern, wat zou je zelf kiezen?"

   

  "Denken jullie echt dat clubs spelers verplicht zullen laten verlengen als ze weten dat zij toch niet zullen spelen? Dat vraag ik me af."

   

  "Dat het wel als drukkingsmiddel kan gebruikt worden? Dan heeft die club te veel geld."

   

  "Gezond verstand is primordiaal. Dat is ook het standpunt van alle mensen die deze cao ondertekend hebben."