BAS geeft Anderlecht toch voorwaardelijke boete voor berucht spreekkoor

  Op 19 januari klonk in Anderlecht-Club verschillende keren "Alle boeren zijn homo's" vanuit tribune 2 en 4.

  Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft Anderlecht een voorwaardelijke geldstraf van 1.000 euro opgelegd, omdat Brusselse supporters in de topper tegen Club Brugge op 19 januari het beruchte spreekkoor "Alle boeren zijn homo's" inzetten. In eerste instantie ontsnapte paars-wit aan een straf, maar het Bondsparket ging in beroep.

  In de topper thuis tegen Club Brugge scandeerden fans van Anderlecht (in tribunes 2 en 4) minstens 10 keer het intussen bekende spreekkoor.

   

  "Zulke kwetsende en discriminerende gezangen zijn erop gericht om Brugse supporters te beledigen", aldus het Bondsparket, dat ook verwees naar eerdere rechtspraak van het BAS. In oktober 2019 kreeg RSCA van dat beroepsorgaan nog een boete van 2.000 euro vanwege het spreekkoor "Alle boeren zijn homo's".

   

  Anderlecht vond het geen discriminerend spreekkoor, omdat er rekening moet gehouden worden met de context. De term "homo" moet niet als kwetsend worden beschouwd, stelt paars-wit. De Brusselaars vroegen de vrijspraak en kregen die begin februari ook van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

   

  "De spreekkoren zijn smakeloos, maar over smaak valt niet te twisten. Voetbal gaat nog steeds gepaard met emotie en dus kan er een zekere tolerantie aan de dag gelegd worden. Dit spreekkoor dient in een context van sportieve rivaliteit geplaatst te worden, waarbij plagende maar niet-discriminerende gezangen worden geuit", luidde het vonnis destijds.

  "Het gebruik van "homo" is niet neutraal, maar stigmatiserend"

  Toenmalig bondsprocureur Kris Wagner legde zich daar niet bij neer en maakte de zaak aanhangig bij het BAS, het hoogste rechtsorgaan in de sport. Volgens de zetelende arbiters is het spreekkoor bewust gebruikt als scheldwoord.

   

  "De stelling "Alle boeren zijn homo's" is evident onjuist en heeft los van enige context geen enkele betekenis. Door dat spreekkoor in een bepaalde context te gebruiken, in casu die van een voetbalwedstrijd om de tegenstander of haar supporters te raken dan wel te jennen, krijgt dat spreekkoor een negatieve lading", argumenteert het BAS.

   

  Anderlecht duidde zelf aan dat de spreekkoren moeten worden gezien in de context van een sportieve rivaliteit. "Uiteraard is er daarbij een bedoeling om de tegenstander en haar supporters te jennen/destabiliseren. De betrokken supporters gebruiken de aanduiding "homo" dan ook bewust om de tegenstander of haar supporters te kleineren, dan wel als minderwaardig af te schilderen", gaat het BAS voort.

   

  "Het gebruik van het woord "homo" in dit spreekkoor kan om die reden niet als neutraal beschouwd worden, maar als stigmatiserend voor de holebigemeenschap."

   

  Anderlecht moet uiteindelijk geen effectieve boete betalen, maar er hangt de Brusselaars wel 1.000 euro met uitstel boven het hoofd. Het BAS vond de initiatieven die paars-wit kon aantonen om discriminatie uit zijn stadion te bannen voldoende om geen effectieve straf op te leggen.

  Door het spreekkoor in een bepaalde context te gebruiken, in casu die van een voetbalwedstrijd om de tegenstander of haar supporters te raken dan wel te jennen, krijgt dat spreekkoor een negatieve lading.

  BAS