Vlaamse Sportfederatie pakt grensoverschrijdend gedrag in de sport aan

  De Vlaamse Sportfederatie (VSF) neemt maatregelen om verder in te zetten op een veilig sportklimaat. Onder impuls en op verzoek van de minister van Sport en Sport Vlaanderen hanteren de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties 6 beleidsmaatregelen om grensoverschrijdend gedrag in al zijn aspecten te bestrijden. 

  Een van die maatregelen is het installeren van een tuchtrechtelijk systeem. Dat omvat enerzijds een tuchtreglement met gedragingen die sanctioneerbaar zijn én anderzijds het installeren van een tuchtrechtelijk orgaan. De sportfederaties kunnen hierbij rekenen op ondersteuning van Sport Vlaanderen, de VSF en de expertise van een advocatenkantoor.

   

  "Op 8 juni 2020 werd dit tuchtrechtelijk orgaan opgericht, door de uitbreiding van het Vlaams Dopingtribunaal naar het “Vlaams Sporttribunaal”. Het Vlaams Sporttribunaal zal in de toekomst ook onderzoek en sanctionering inzake grensoverschrijdend gedrag uitvoeren", laat de VSF weten.

   

  "De Vlaamse Sportfederatie bedankt in het bijzonder Johan Druwé en Cédric Vanleenhove van het Vlaams Dopingtribunaal voor hun inzet in de realisatie hiervan en rekent voor de toekomst verder op hun engagement en expertise."

   

  "De oprichting van het Vlaams Sporttribunaal is een belangrijke stap voor de
  sportfederatiesector, maar we zijn er nog niet. De komende maanden dient verder ingezet te worden op de operationalisering en efficiënte werking van het Vlaams Sporttribunaal."

   

  "We streven naar een kwaliteitsvolle en professionele invulling van zowel het onderzoeksorgaan als het tuchtorgaan. Tevens streven we naar een
  adequate en moderne aansturing op organisatorisch vlak."