Beerschot blijft aanvallen en stapt naar het BAS in geschil met de Pro League

  Beerschot trekt voluit de juridische kaart.

  De rust keert maar niet terug op het Kiel. Beerschot vecht in principe op 2 augustus met OH Leuven voor het laatste ticket voor 1A, maar de potentiële promovendus blijft zich op juridisch vlak roeren. De 1B-club zet zijn aanval tegen de Pro League verder bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

  Dinsdag riep Beerschot al op tot "een sportief verloop van de competitie", vandaag lanceert het "de eis tot een faire competitie".

   

  De kwestie over de speelgerechtigheid van spelers in de promotiefinale blijft een doorn in het oog van Beerschot, dat niet pikt dat aanwinsten van de komende weken ook in actie zullen mogen komen op 2 augustus.

   

  Beerschot stuurde vorige week een brief naar de Pro League. "De reglementswijziging werd niet gestemd en ook niet in de notulen opgenomen. Verder stelt Beerschot dat een reglementswijziging tijdens een seizoen de rechtszekerheid aantast. Bovendien tracht de aanpassing de competitie te beïnvloeden, waardoor het volgens de reglementen van FIFA, UEFA en KBVB overduidelijk de integriteit van de competitie aantast", klinkt het.

   

  De repliek van de Pro League was blijkbaar niet bevredigend. "Aangezien Beerschot zich niet kan vinden in het antwoord van het management van de Pro League en de poging tot bemiddeling door de Algemene Vergadering onder leiding van de voorzitter van de Pro League niet rechtsgeldig en nuttig kan plaatsvinden, heeft Beerschot de voorzitter van de Pro League op de hoogte gebracht haar geschil met de Pro League aan het BAS voor te leggen voor beslechting overeenkomstig de Pro League-statuten."

  Pro League-voorzitter Peter Croonen.

  Er zijn nog verzuchtingen in het kamp van Beerschot

  Maar niet alleen de reglementswijziging over welke spelers ingezet mogen worden, is problematisch voor Beerschot.

   

  "Beerschot vraagt tevens arbitrage betreffende de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei 2020 dat Westerlo, als stok achter de deur, zou promoveren indien de terugwedstrijd van de promotiefinale niet zou kunnen gespeeld worden."

   

  "De bedoeling om druk te zetten is duidelijk, maar maakt het daarom niet reglementair. Bovendien gaat het ook in tegen simpele rechtsprincipes zoals rechtszekerheid en verworven rechten."

   

  "Ten slotte vraagt Beerschot het BAS ook te bekijken in welke mate de solidariteitsbijdragen als drukkingsmiddel mogen gebruikt worden om een beslissing af te dwingen, maar ook om clubs te weerhouden naar het BAS of een andere rechtsinstantie te stappen."

   

  "Verder bekijkt Beerschot in welke mate de beslissingen van de Algemene Vergadering, waartegen Beerschot voorbehoud aantekende, clubs ongelijk behandelen en beraadt het zich ook hierin over verdere stappen."

   

  "Zo wil de Pro League bijvoorbeeld voor een beperkt aantal clubs tot 40 competitiewedstrijden organiseren op een seizoen terwijl het grootste gedeelte van de clubs slechts 30 of in 1B slechts 28 wedstrijden afwerken."

   

  "Dat leidt alleen maar tot nog meer ongelijkheid, tot te grote fluctuaties in het budget, maar is ook een aanfluiting voor het profvoetbal."