10 miljoen steun voor federaties? "Regering mag vooral niet raken aan subsidies"

  De Vlaamse Sportfederatie, de overkoepelende belangenvereniging voor sportbonden, reageert teleugesteld op het steunplan van de Vlaamse regering. Voorzitter Lode Grossen benadrukt wel dat niet raken aan de subsidies voor sportfederaties "minstens even belangrijk is".

  Door de coronacrisis zien sportclubs en sportfederaties heel wat inkomsten wegvallen, terwijl hun kosten doorlopen. De Vlaamse regering belooft daarom twee maatregelen. 

   

  Enerzijds wordt 87 miljoen euro verdeeld over lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Anderzijds krijgen sportfederaties en sporteventementen nog eens 10 miljoen euro extra steun.

   

  "Die 87 miljoen voor clubs is een goede compensatie als het goed verdeeld wordt. Het is ook logisch dat de Vlaamse regering dat via de lokale besturen doet, want die volgen de clubs van dichter op", zegt Lode Grossen van de Vlaamse Sportfederatie.

   

  "Over die 10 miljoen voor federaties en events ben ik ontgoocheld. Veel federaties kunnen nog geen exacte inschatting maken van de verliezen die ze lijden, maar voor de golf-, tennis- of wielerfederatie schatten we de verliezen hoger in dan die 10 miljoen kan dekken. We kennen ook de verdeelsleutel niet tussen de federaties en de evenementen."

  "Ik begrijp dat niet alle verlies door de crisis gecompenseerd kan worden. We rekenen er daarom vooral op dat de normale subsidies niet in het gedrang komen. Als daarin wordt gesnoeid, dan komen een aantal federaties vrij snel in de problemen."


  "Daarover hebben we van in het begin onze bezorgdheid geuit. De subsidies van de Vlaamse regering zijn voor een aantal federaties 50 procent of meer van de geldinkomsten. Subsidies zijn zeker zo belangrijk als eenmalige maatregelen."

   

  "Voor de verdeling zijn we met Sport Vlaanderen al overeengekomen dat die zal gebeuren op basis van het jaar 2019, want dat was een normaal jaar."

  Tweet van de Vlaamse Sportfederatie: