BAS motiveert licentieweigering Roeselare: "Onvolledig dossier en valse verklaring"

  Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de motivering voor de beslissing om Roeselare geen proflicentie te geven bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat Roeselare een onvolledig dossier indiende. Daarnaast deden ook dubieuze overschrijvingen de club de das om.

  KSV Roeselare kreeg op maandag 11 mei slecht nieuws van het BAS. De club voldeed niet aan de administratieve en vooral financiële voorwaarden om in 1B uit te komen en werd teruggezet naar de nationale amateurklasse.

   

  Verschillende stukken die de levensvatbaarheid van de club moesten aantonen, ontbraken. "Het is onbegrijpelijk dat Roeselare heeft nagelaten om het bewijs voor te leggen van essentiële elementen die nochtans eenvoudig aan te tonen zijn."

   

  In de motivatie volgt een ellenlange opsomming van ontbrekende stukken: grootboekrekeningen, kredietovereenkomsten, schuldenoverzicht, transferoverzichten, enzovoort. Een aantal schulden en leningen zouden achtergesteld geweest zijn, maar dat blijkt nergens uit verslagen.

   

  "Het arbitragecollege oordeelt op basis van deze elementen dat Roeselare niet afdoende bewijst dat de continuïteit van de club tot en met 30 juni 2021 is verzekerd, zodat de club niet voldoet en bijgevolg geen licentie van het Profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020 - 2021 kan worden toegekend."

  Roeselare legde valse verklaringen af voor vorige licentie

  In de tekst van het BAS valt ook te lezen dat Roeselare valse verklaringen zou hebben afgelegd voor de licentieaanvraag van het voorbije seizoen. Daarin zat een verklaring dat de vennootschap van de Chinese zakenvrouw en overnemer Xiu Li Hawken een bedrag van 2,9 miljoen euro had overgeschreven om de continuïteit te waarborgen.

   

  Maar dezelfde dag als dat bedrag op de rekening van Roeselare stond, werd het teruggestort. "Er werd destijds een valse verklaring afgelegd, wat op zich al aanleiding kan geven om een licentie te weigeren", oordeelt het BAS.

   

  Het arbitragecollege maakt ook melding van oncontroleerbare leningen van bedrijven gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en Hongkong, een gebrek aan cashflow statements ondanks een goedgekeurd verlies van 2,7 miljoen euro en een gebrekkige begroting. Volgens het BAS is een faillisement nakend.

   

  Ook het feit dat Roeselare zijn afbetalingsplan met de FOD Financiën niet helemaal correct heeft gevolgd, wordt gebruikt in de motivering. 

  Er werd voor de licentie van het seizoen 2019-2020 een valse verklaring afgelegd, wat op zich al aanleiding kan geven om een licentie te weigeren.

  Lees meer over Roeselare en zijn licentiedossier