Als voetbalbond samenwerking met BAS stopzet, zijn dit de 2 scenario's

  Peter Bossaert is de CEO van de KBVB.

  Na de kritiek op het BAS zal de Belgische voetbalbond (KBVB) zich buigen over de beroepsprocedures. Wat als de KBVB afscheid neemt van het BAS? "Ofwel kan de voetbalbond dan een andere arbitrage-instelling bevoegdheid geven, ofwel wordt een overheidsorgaan opgericht voor geschillenbeslechting in de sport", zegt sportjurist Niels Verborgh.

  De Belgische voetbalbond (KBVB) reageerde gisteren met weinig begrip op het verdict van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Moeskroen een proflicentie te geven.

   

  CEO Peter Bossaert stuurt aan op een hervorming van de licentieprocedure. De KBVB zal zich dan vooral buigen over de beroepsprocedures.

  Maar kan de Voetbalbond de samenwerking met het BAS stopzetten? “Dat kan, want de bevoegdheid van het BAS als beroepsinstelling in licentiemateries is gesteund op basis van het bondsreglement. En het staat de voetbalbond vrij om zijn reglement aan te passen en te opteren voor een nieuwe procedure", zegt sportjurist Niels Verborgh.

   

  Als de voetbalbond beslist om het BAS aan de kant te schuiven, moet er dan nog altijd een instantie bestaan buiten de voetbalbond waarbij beroep aangetekend kan worden?

   

  “Dat lijkt me aangewezen", zegt Verborgh. "Vanuit juridisch oogpunt ligt een volledig interne procedure moeilijk. We moeten ons behoeden voor de situatie waarin dezelfde partij het onderzoek uitvoert en ook de finale beslissing neemt."

   

  "Een externe controle door een onafhankelijke en onpartijdige instantie is zeker aangewezen. We mogen ook niet vergeten dat de beslissing over het al dan niet toekennen van een proflicentie een zwaarwichtige beslissing is die heel vergaande gevolgen heeft voor de club in kwestie.”

  Vanuit juridisch oogpunt ligt een volledig interne procedure moeilijk. We moeten ons behoeden voor de situatie waarin dezelfde partij het onderzoek uitvoert en ook de finale beslissing neemt.

  Sportjurist Niels Verborgh

  "Andere arbitrage-instelling of een soort sportrechtbank"

  Als het BAS verdwijnt, zijn er volgens Verborgh 2 mogelijke scenario's.

   

  "Als de voetbalbond een alternatief zou willen voor het BAS, kan de bond een andere arbitrage-instelling bevoegdheid toekennen. Dat kan door een clausule in het bondsreglement."

   

  "Een tweede alternatief kan zijn dat een specifiek overheidsorgaan wordt opgericht voor geschillenbeslechting in de sport."

   

  "Dat is dan een soort sportrechtbank die opgericht is door de overheid en niet door sportfederaties zoals nu het geval is bij het BAS. Het voordeel daarbij is dat er meer garanties zullen zijn op transparantie, onafhankelijkheid en onpartijdigheid."

  VIDEO: Sportjurist Niels Verborgh geeft meer duiding