Nieuw seizoen, dezelfde licentiesoap: is er iets mis met het BAS?

  Moeskroen heeft zijn hachje alweer gered voor het BAS.

  De beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Moeskroen toch een proflicentie toe te kennen, heeft flink wat stof doen opwaaien. Is er iets mis met de werking van het BAS? Sporza vroeg het aan Sven Demeulemeester, die als advocaat van verschillende voetbalclubs al meerdere malen voor het BAS stond.

  "Ik kan de commotie zeker begrijpen, omdat veel mensen begaan zijn met het Belgische voetbal en men zich terecht vragen stelt bij een aantal recente beslissingen van het BAS", vertelt Sven Demeulemeester.

   

  "Anderzijds is het zo dat het BAS beslissingen neemt op basis van feiten en argumenten zoals die worden voorgelegd. Indien het voorgelegde dossier onvolledig is, kun je het BAS dat moeilijk aanwrijven. De beslissing van het BAS is altijd een samenspel van factoren."

   

  Van de laatste 22 negatieve beslissingen van de Licentiecommissie werden er liefst 20 rechtgezet door het BAS. "Maar dat is op zich niet zo onlogisch, omdat voor het BAS een zaak volledig wordt overgedaan", zegt Demeulemeester. "Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwe stukken toe te voegen aan een dossier."

  De oplossing ligt in een herziening van de licentieprocedure en in de werking van de beroepsprocedure voor het BAS.

  Sven Demeulemeester

  "Of de beslissing over de licenties niet beter bij de voetbalbond zou liggen? Daar ben ik het niet mee eens. Zo'n belangrijke beslissing moet objectief gebeuren en kan niet zomaar overgelaten worden aan een sportbond."

   

  "Ik denk dat de oplossing eerder ligt in een herziening van de licentieprocedure in het algemeen en anderzijds in de werking van de beroepsprocedure voor het BAS."


  "Nu gaat de licentieprocedure heel ver en dreigt een club soms geen licentie te krijgen door details, terwijl op andere vlakken - zoals het behoud van de integriteit van de competitie - de KBVB er niet in slaagt de licentievoorwaarden af te dwingen. Het zou logischer zijn om de licentievoorwaarden te beperken tot essentiële zaken die effectief afgedwongen kunnen worden."

  Sven Demeulemeester

  "Benoeming van de arbiters is een pijnpunt"

  Hoe gaat het BAS eigenlijk precies te werk? "Het BAS is de facto het hoogste rechtsorgaan in de sportwereld. Het werd opgericht in de schoot van het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, red) en wordt in belangrijke mate gefinancierd door de sportbonden, zoals bijvoorbeeld de voetbalbond", legt Sven Demeulemeester uit.

   

  "Het BAS duidt een panel van juristen en specialisten aan om een specifiek sportgeschil te beslechten. De arbiters die aangeduid worden, zijn in regel vertrouwd met de sport en worden verondersteld om in laatste aanleg definitief te beslissen over dossiers."

   

  "Het is belangrijk om te benadrukken dat er niet zoiets bestaat als één BAS-tribunaal. Het gaat elke keer om een panel van 3 arbiters die aangesteld worden in de schoot van het BAS. In de licentiedossiers die deze week voorkwamen, werd niet één zaak behandeld door dezelfde 3 arbiters."

  Het aantal arbiters is beperkt en zeker bij Franstalige dossiers is de spoeling erg dun.

  Sven Demeulemeester

  "Een pijnpunt is volgens mij wel de benoeming van de arbiters. Vandaag is er maar een beperkt aantal arbiters en zeker bij Franstalige dossiers is de spoeling erg dun. Vaak worden dezelfde arbiters aangeduid en concreet kan elke partij zijn eigen arbiter kiezen. Daarna wordt de voorzitter gekozen door die arbiters die door de partijen gekozen werden."

   

  "Voor partijen is het dus heel belangrijk om te weten welke arbiters ze voor zich hebben wanneer ze voor het BAS verschijnen. Daar wringt volgens mij soms het schoentje."

   

  "Sommige arbiters hebben rechtstreeks of onrechtstreeks een link met de procespartij en dan wordt het minder fraai. Dat is ook de reden waarom in het verleden wel eens arbiters met een aantoonbare link gewraakt werden. Zulke situaties moeten in de toekomst vermeden worden."