Ook Belgian Cycling kijkt naar 4 mei (en hekelt "wedstrijd" op 1 mei)

  De sportbonden in ons land blijven op hun honger zitten. De Nationale Veiligheidsraad liet vorige vrijdag verstaan dat er pas deze week duidelijkheid zou kunnen komen over het organiseren van sportwedstrijden. Ook de Belgische Wielerbond schuift de hete aardappel dus nog even (noodgedwongen) voor zich uit.

  De Interfederale Coördinatiecel, een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen, wacht op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vooraleer zelf aan de slag te gaan met het oog op het mogelijk hervatten van wielercompetities. Als datum wordt nu 4 mei vooropgesteld.

   

  Een tijdje geleden was al bekendgemaakt dat alle grote evenementen tot 1 september verboden zijn. Over sportwedstrijden (achter gesloten deuren) werd echter nog geen beslissing genomen.

   

  "Wat nu al vaststaat is dat - parallel aan de beslissing die eerder al over de competities werd genomen - alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden. Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht", klinkt het maandag in de mededeling van Belgian Cycling.

   

  "De Interfederale Coördinatiecel beklemtoont in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nogmaals dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijke leven (sociaal en economisch) niet belemmerd of vertraagd wordt."

  "Grote 1 mei prijs" wordt meteen afgeschoten

  "Wij wijzen er tegelijk op dat élke vorm van wielerwedstrijden - zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit - verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname", viel er ook nog te lezen in het persbericht.

   

  "De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich dan ook van de vandaag/maandag aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd, is zonder meer ongepast."

   

  Die passage in het persbericht is een vingerwijzing naar een initiatief van enkele beloftevolle wielrenners. Zij zouden op 1 mei "een koers" organiseren in de buurt van Gent, waarbij renners langs het kanaal een tijdrit zouden afleggen.

   

  De gegevens zouden via de app Strava geregistreerd worden en de deelnemers zouden elkaar nooit kruisen of ontmoeten. Onder meer Victor Campenaerts had al toegezegd, maar het plan moet dus al worden opgeborgen.