Gunstregime staat weer ter discussie: discriminatie tussen amateurs en profs?

  De discussie rond het fiscaal gunstregime voor voetballers en topsporters is door de coronacrisis wat naar het achterplan verdreven, maar het hangijzer is weer actueel na een uitspraak van de arbeidsrechtbank van Antwerpen. Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB, verduidelijkt de nieuwe wending.

  De arbeidsrechtbank van Antwerpen heeft zich uitgesproken over de RSZ-regeling in het voetbal, een onderwerp dat al langer ter discussie staat. Kort samengevat: profvoetballers - en vooral de grootverdieners - ontsnappen aan de sociale bijdragen die Jan met de pet betaalt en dat systeem is voor velen een doorn in het oog.

   

  Amateurclub Sporting Hasselt stapte naar de rechter en haalt daar nu zijn gram. "Het vonnis stelt dat het onderscheid tussen amateursporters en betaalde profsporters als discriminerend moet worden beschouwd", verduidelijkt professor Michel Maus.

   

  "Voor betaalde profsporters bestaat dat RSZ-statuut. Het is alleen voor hen van toepassing, voor sporters die op jaarbasis meer dan 10.612 euro bruto verdienen. De amateurs staan een categorie lager. Zij verdienen ook centen, maar minder. Zij vallen dus buiten dat gunstregime. Zij vallen onder het normale systeem, het systeem dat geldt voor elke werknemer en zelfstandige."

   

  Wat moeten we dan nu met dit vonnis, dat het heeft over discriminatie? "Het is een ernstig probleem waar men een oplossing voor moet zoeken, maar er is niet zo veel marge."

   

  "Ofwel trek je het systeem van betaalde sportbeoefening open voor de amateurs, ofwel maakt men de omgekeerde beweging en worden betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de normale regeling."

   

  "Als je kijkt naar de voorstellen die er al geweest zijn, dan ligt het tweede scenario moeilijk. De enige oplossing is dus dat men het grensbedrag laat vallen en dat elke betaalde sporter - amateur of prof - aan hetzelfde RSZ-statuut onderworpen wordt."

  De enige oplossing is dat men het grensbedrag laat vallen en dat elke betaalde sporter - amateur of prof - aan hetzelfde RSZ-statuut onderworpen wordt.

  Professor fiscaal recht Michel Maus

  Wat drijft Sporting Hasselt?

  Kan iedere burger dan met deze instelling een klacht indienen? "Theoretisch wel, als je vindt dat je gediscrimineerd wordt. Juridisch ligt het anders. Dan krijg je de discussie of het om vergelijkbare categorieën gaat. Dat ligt niet voor de hand. Bij sporters onderling is dat al makkelijker aan te tonen."

   

  Sporting Hasselt heeft zijn gelijk behaald, maar wat schiet het daar nu mee op? "Voor profsporters worden de RSZ-bijdragen berekend op een grensbedrag van ongeveer 2.350 euro per maand. Dat is geen oplossing voor de amateurs, want zij zitten in principe onder dat grensbedrag en zullen dus sowieso RSZ moeten betalen. Alleen sporters die goed verdienen, doen er hun voordeel mee."

   

  "Maar het standpunt van Hasselt is: als we kunnen aantonen dat we gediscrimineerd worden, dan hoeven we niets te betalen. Daar sturen ze op aan. Tot die discriminatie is opgelost, hoeven ze geen bijdrage meer te betalen. En dat zou dan gelden voor elke amateurclub die een procedure zou opstarten."