Europese tickets in gedrang? UEFA: "Stopzetten competitie is voorbarig"

  Bij de UEFA zijn ze duidelijk niet blij met de intentie van de Belgische Pro League.

  De Europese voetbalfederatie UEFA is niet opgezet met de intentie van de Pro League om een punt te zetten achter het huidige seizoen. De UEFA roept de verschillende lidstaten op om competities te beslissen op het veld en dreigt er zelfs mee om clubs uit de Europese competities te weren.

  Door de coronacrisis die de wereld in haar greep houdt, adviseerde de raad van bestuur van de Pro League donderdag om de competitie stop te zetten. De algemene vergadering van de Pro League moet daar nu over beslissen.

   

  Maar het vroegtijdig beëindigen van nationale competities is duidelijk niet naar de zin van de UEFA. In een persbericht spreekt de Europese voetbalfederatie dreigende taal.

   

  "Op 17 maart is in overleg met alle Europese clubs en competities beslist dat al het mogelijke gedaan moet worden om nationale en Europese competities te beëindigen zoals het hoort", klinkt het in een persbericht.

   

  "Zelfs een pandemie van deze omvang mag niet verhinderen dat competities volgens de reglementen op het veld beslist worden en dat titels toegewezen worden op basis van resultaten. Daar moeten we naar streven tot alle andere oplossingen uitgeput zijn. Alleen eenheid en solidariteit kan het Europese voetbal door deze crisis loodsen."

  UEFA dreigt Europese tickets in te houden

  De UEFA is ervan overtuigd dat het voetbal binnen afzienbare tijd weer hervat kan worden. "Er zijn werkgroepen opgericht om zich over de kalender te buigen, alsook over alle andere gevolgen die een verderzetting van de competities na 30 juni met zich zouden meebrengen."

   

  "Het overkoepelende doel van die werkgroepen is om ervoor te zorgen dat alle competities beëindigd worden zoals het hoort. We focussen nu op scenario's met voetbal in juli en augustus en bekijken ook de mogelijkheid dat de UEFA-competities pas hervat worden na afloop van de nationale competities."

   

  "We houden de ontwikkelingen nauwlettend in het oog en hopen daarnaast tegen half mei een plan te hebben om de verschillende competities te beëindigen, want een competitie stopzetten mag enkel de allerlaatste optie zijn."

  Elke beslissing om een nationale competitie stop te zetten, is op dit moment voorbarig en niet gerechtvaardigd.

  UEFA

  "We zijn overtuigd dat het voetbal in de komende maanden weer op gang kan komen en vinden dat elke beslissing om een nationale competitie stop te zetten op dit moment voorbarig en niet gerechtvaardigd is."

   

  De UEFA waarschuwt dat Europees voetbal wel eens in het gedrang zou kunnen komen. "Want deelname aan een UEFA-competitie wordt bepaald door sportieve resultaten aan het einde van een volledige nationale competitie. Wanneer een competitie stopgezet wordt, zullen we bekijken of aan die voorwaarde wel voldaan is."

  De Belgische landskampioen speelt volgend seizoen normaal gezien Champions League. Of beslist de UEFA daar anders over?