Vandenbempt: "Men zal proberen de promotie- en bekerfinale wel nog te spelen"

  Peter Vandenbempt.

  De raad van bestuur van de Pro League voetbal adviseert om de Belgische voetbalcompetitie met onmiddellijke ingang te beëindigen en het huidige klassement in 1A te aanvaarden. De algemene vergadering moet dat nog formeel bekrachtigen, maar wat betekent dit voor ons voetbal? "Er zou nog geprobeerd worden om de promotie- en de bekerfinale te spelen", vertelt Peter Vandenbempt.

  Eind vorige week gaven 17 van de 24 profclubs al aan dat ze liever zouden stoppen met voetballen dit seizoen. Een consensus was er dus nog lang niet, maar de Raad van Bestuur van de Pro League is nu veel sneller dan verwacht toch tot een unaniem advies gekomen. "Dat wordt voortschrijdend inzicht genoemd. Het was blijkbaar een heel rustige en serene vergadering, anders dan een week geleden", vertelt Peter Vandenbempt.

   

  "Ploegen als Standard en Charleroi boden weinig of geen weerwerk meer. En toen bleek dat voetballen na 30 juni onmogelijk zou zijn, moest ook die laatste speeldag voor de hele Pro League niet meer. Het is dus een unanieme beslissing van de Raad van Bestuur, maar de algemene vergadering moet dit bekrachtingen en stemmen. Dat kan waarschijnlijk pas rond 15 april."

   

  Er werd gevreesd voor schadeclaims van de rechtenhouders bij het stopzetten van de competitie. Is daar duidelijkheid over? "Neen , dat zullen we komende weken nog zien. Dat is een onderwerp van dispuut geweest. Volgens sommigen is de clausule in het televisiecontract sluitend en kan er onmogelijk een claim ingediend worden, volgens anderen is dat voor interpretatie vatbaar. Voor alle duidelijkheid, alle bedragen zijn al betaald en voor een groot stuk ook al verdeeld onder de clubs. Het zou dus een claim met terugwerkende kracht zijn."

  Het was blijkbaar een heel rustige en serene vergadering, anders dan een week geleden

  Peter Vandenbempt

  "Werkgroep moet de problemen rond promotie en bekerfinale oplossen"

  Wat veel supporters willen weten: wat zijn hier nu de praktische gevolgen van? "Het advies is om het huidige klassement als eindklassement te aanvaarden, maar er wordt nu een werkgroep opgericht binnen de schoot van de Pro League om een aantal problemen te bekijken. Wat met de bekerfinale? Wat met de promotiematch tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot? En wat met het competitieformat voor volgend seizoen?"

   

  "Er zou toch nog geprobeerd worden om die promotiematch en de bekerfinale te laten plaatsvinden, in nauw overleg met de overheid. Zo kan een burgemeester niet plots nog stokken in de wielen steken. Dat moet dan wel voor 30 juni, en wellicht zonder publiek."

   

  "Afhankelijk daarvan zal dan beslist worden over het competitieformat van volgend seizoen. Dan weten we hoe het zit met de Europese tickets en hoeveel en welke ploegen er stijgen en dalen. Voor een aantal clubs blijft het dus nog even afwachten om te weten hoe de nabije toekomst eruit zal zien."