"Eenzijdige opzegging van contract met Tokio kan IOC financieel zeer duur te staan komen"

  De olympische ringen in Tokio.

  De Olympische Spelen staan door het coronavirus zwaar onder druk. Vier maanden voor de Spelen van start moeten gaan is het hoogst onzeker of ze wel kunnen doorgaan. Niet alleen de gezondheid en de sport staan op het spel, ook de financiële belangen zijn gigantisch.

  Hoewel er steeds meer stemmen opgaan om de Olympische Spelen uit te stellen, wacht het Internationaal Olympisch Comité om die knoop door te hakken.

   

  "Een eenzijdige opzegging van het contract tussen het IOC en het Organisatiecomité (TOCOG) kan immers leiden tot schadeclaims die in de miljarden lopen", zei sportadvocaat John Mehrzad maandagavond op de BBC.

   

  Om een dergelijk scenario bij contractbreuk te vermijden, kan er dus maar beter een akkoord komen tussen het IOC en het TOCOG. De partij die het contract opzegt, zou de coronapandemie als overmacht kunnen inroepen.

   

  "Maar die overmacht is er eigenlijk niet", zegt Mehrzad. "Op dit ogenblik is er immers geen indicatie dat de Spelen echt onmogelijk op de geplande data kunnen plaatsvinden. Geen enkele verzekeraar zal dat aanvaarden."

   

  Veel liever zou het IOC hebben dat het organisatiecomité zelf de beslissing neemt om de Spelen uit te stellen. Maar dat zal niet gebeuren. "Het is de beslissing van het IOC", klinkt het in Japan.

   

  Er spelen ook emotionele beweegredenen mee. Uitstel van de Spelen zou - hoe begrijpelijk ook gezien de situatie - als enorm gezichtsverlies gezien worden. Per slot van rekening zijn er nog nooit Olympische Spelen naar een nieuwe datum verschoven. Alleen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden de Spelen afgelast. 

   

  De boycot van nationale comités als Australië en Canada kan het IOC en het TOCOG uit de patstelling helpen. Beide partijen kunnen claimen dat de Spelen zonder die landen "onvolledig" zijn en dat het vooropgestelde schema volgen daarom niet meer mogelijk is. Daarmee zouden ze zich kunnen beschermen tegen mogelijke rechtszaken van hun commerciële partners.