Lokeren-fans blazen overleg met bestuur af: "Ons vertrouwen is weg"

  Lokeren zit in de hoek waar de klappen vallen.

  Het rommelt nog altijd stevig bij Lokeren. De supporters zien hoe hun club hekkensluiter blijft in eerste klasse B en uitten vorige zaterdag na de 0-2-nederlaag tegen Union hun onvrede. Die blijkt nog altijd groot, want een ontmoeting tussen fans en voorzitter Louis De Vries is afgeblazen. 

  "Na een turbulente zaterdagavond werd afgesproken om vanavond opnieuw samen te zitten om een aantal grieven voor te leggen en die te bespreken", opent een groepering van Lokeren-fans de mededeling.

   

  "Vanaf die avond tot op vandaag is er zeer intens overleg geweest tussen een heel diverse groep geëngageerde supporters om te bespreken wat nu juist de pijnpunten, ontgoochelingen, angsten en andere verwachtingen zijn naar het bestuur toe."

   

  "Finaal zijn we tot het besluit gekomen om voorlopig niet in te gaan op het geplande overleg van vanavond. De belangrijkste reden daarvoor is dat ons vertrouwen naar het bestuur momenteel weg is."

   

  "Als geëngageerde en geconnecteerde supporters zijn we goed geplaatst om bij verschillende groepen gelijkaardige signalen op te vangen. We merken dat dit dus niet enkel en alleen voor veel supporters geldt, maar ook voor zakelijke partners, voor medewerkers van de jeugdwerking, ouders van jeugdspelers, het stadsbestuur en ook voor veel (vrijwillige) medewerkers. Anderzijds merken we dat er vanuit het bestuur ook wantrouwen is naar supporters en andere stakeholders."

   

  "Er branden vele pertinente vragen op onze lippen, maar voorlopig stellen we er maar één heel duidelijke: hoe gaan jullie het vertrouwen weer opbouwen tussen alle stakeholders? Wat gaan jullie concreet ondernemen zodat het vertrouwen opnieuw kan groeien?"

   

  "Wij zijn van mening dat zonder een aanzet om dat vertrouwen echt gestalte te geven, het vandaag weinig zin heeft om verder over inhoudelijke zaken te spreken. Wij hopen dan ook een antwoord te krijgen op deze vraag en willen daarover voor 15 februari met de voorzitter en de bestuurders in dialoog gaan tijdens een nieuw overleg."

   

  "We zijn graag bereid om vanuit ieders rol mee te werken aan een toekomstgerichte, maatschappelijk en regionaal verankerde familieclub waar we terecht trots op kunnen zijn en die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een gemeenschappelijk project."