De ins en outs van het clearinghouse: financiering, regels, sancties

  Peter Croonen, voorzitter van de Pro League.

  De Pro League bekrachtigde deze week het engagement om vanaf de zomer van 2020 een clearinghouse te installeren, een orgaan dat transparantie moet schenken over transfers, geldstromen en transacties in onze voetbalcompetitie. De vereniging van profclubs heeft meer details vrijgegeven over de werking van dat clearinghouse.

  Jaarlijkse bijdragen en voorwaarden voor registratie van makelaar

  De Pro League heeft vandaag het reglement voor tussenpersonen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de financiering van het clearinghouse zal gebeuren door jaarlijkse bijdragen van clubs en makelaars. De profclubs betalen jaarlijks 5.000 euro, makelaars moeten elk jaar 500 euro ophoesten als ze in België zaken willen doen.

   

  Naast die jaarlijkse 'acces fee' houdt het clearinghouse ook een heffing van 0,5 procent in op de vergoedingen die via het clearinghouse aan makelaars worden uitbetaald. De registratie van tussenpersonen is geldig voor drie seizoenen. Nadien kan de aansluiting verlengd worden.

   

  Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de verplichte registratie van een makelaar. Hij of zij moet een dossier indienen, waarin bijvoorbeeld het strafblad opgenomen moet worden en een charter moet worden ondertekend.

   

  De makelaar wordt ook verplicht om een verzekering af te sluiten die de beroepsaansprakelijkheid dekt, moet over een ondernemingsnummer beschikken en moet een bewijs van gebrek aan fiscale en parafiscale schulden voorleggen.

  Wat is niet toegelaten?

  Er zijn ook heel wat gronden om een makelaarslicentie in te trekken of te weigeren. Zo mag een speler, een scheidsrechter, een clubbestuurder, aandeelhouder of vennoot zijn functie niet combineren met die van de tussenpersoon.

   

  Ook de effectieve veroordeling tot misdaad van financiële of sportieve aard (o.a. witwas, matchfixing, doping) en de veroordeling tot een misdrijf ten aanzien van minderjarigen, geeft daar aanleiding toe. Ook een beroepsverbod door de KBVB en FIFA is een geldige reden.

   

  Het is tot slot verboden om in de transferonderhandelingen zowel speler als club te vertegenwoordigen. Een makelaar mag ook niet tegelijk de verkopende als de geïnteresseerde club vertegenwoordigen.

   

  Makelaars moeten elk trimester lijsten voorleggen van de spelers en clubs met wie zij zaken hebben gedaan en van de transacties die ze doen. Jaarlijks dienen tussenpersonen hun jaarrekeningen en klantenlijsten te presenteren. En elke keer ze een nieuwe overeenkomst sluiten met een club of speler, moet die binnen de tien dagen schriftelijk doorgestuurd worden naar het clearinghouse.

  Makelaar Mogi Bayat, spilfiguur in het fraudedossier.

  Rapport op website

  Het clearinghouse, dat gerund zal worden door een voorzitter, een IT-operator, twee juristen en twee bedrijfsrevisoren, verplicht zich ertoe om in het kader van transparantie te rapporteren op zijn website.

   

  Zo zal er een wekelijks geactualiseerde lijst van de geregistreerde tussenpersonen gepubliceerd worden. Elk jaar op het einde van maart volgen jaaroverzichten met daarin de transacties waarbij makelaars betrokken waren, de totaalsom van de vergoedingen die zij opstrijken, de totaalsom die clubs hebben betaald aan makelaars en het totaalbedrag aan ontvangen en betaalde transferbedragen door alle clubs.   

   

  De commissie die een makelaar opstrijkt zal worden berekend op het totale brutojaarinkomen van de speler over de hele duur van de arbeidsovereenkomst. De voetballer betaalt zijn agent uit in schijven overeenkomstig de voorziene duurtijd van de arbeidsovereenkomst, waarbij er maximaal zes maanden tussen de betalingen mag zitten.

   

  De clubs die een beroep doen op een makelaar moeten hem vergoeden met een vooraf overeengekomen bedrag, dat forfaitair of procentueel kan zijn. Elke transactie passeert eerst via het clearinghouse. Pas na validatie van de transfer en controle van de registratie wordt het bedrag doorgestort.

   

  "Indien er redenen zijn om de betaling te weigeren, zullen de betrokken partijen opgeroepen worden alvorens een beslissing te nemen over de uiteindelijke bestemming van de fondsen", klinkt het.   

   

  Het reglement van tussenpersonen treedt in werking zodra het clearinghouse operationeel is. Dat zou moeten lukken tegen de zomermercato van 2020