Verdwijnt RSZ-voordeel in voetbal? Pro League doet zelf voorstel

  De profclubs willen een beetje water bij de wijn doen.

  De Pro League heeft een voorstel klaar om het fiscale gunstregime waarvan profclubs en -voetballers profiteren, aan te passen. De vereniging van profclubs stelt voor om het RSZ-plafond op te trekken naar 60.000 euro.

  De financiële gunstmaatregelen voor profvoetballers en -clubs staan al even onder druk. Een normale werknemer betaalt sociale bijdragen op zijn volledige loon, terwijl een sporter slechts RSZ-bijdragen betaalt op een plafond van 28.200 euro per jaar, ongeacht hoeveel nullen er op het loonstrookje staan.

   

  In totaal sparen de profclubs en -voetballers zo'n 80 miljoen euro aan sociale bijdragen uit. Clubs moeten bovendien hun bedrijfsvoorheffing niet doorstorten naar de staatskas: die mogen ze herinvesteren in de eigen jeugd.

  Verdrievoudiging van sociale bijdragen

  De Pro League beseft dat deze gunstmaatregelen maatschappelijk niet houdbaar zijn. Daarom komen de profclubs met een eigen voorstel, dat toegeeft aan de maatschappelijke druk en toch ook de concurrentiepositie van het Belgische voetbal niet in gevaar brengt.


  Concreet stelt de Pro League voor om het RSZ-plafond op te trekken naar 60.000 euro per jaar. Daarnaast zouden de profclubs de werkgeversbijdrage verhogen voor de lonen hoger dan 180.000 euro per jaar, een maatregel waardoor de grootverdieners ook het meeste zouden bijdragen aan de sociale zekerheid.  Over de bedrijfsvoorheffing blijft het stil.

   

  Volgens de berekeningen van de Pro League zouden de sociale bijdragen zo verdrievoudigen, van 8,5 miljoen euro naar 23,7 miljoen euro. Het voorstel werd al besproken binnen een bijzondere werkgroep van het Paritair Comité. Het is afwachten op de reactie van de kabinetten van de Ministers van Sociale Zaken en Werk.