Pro League vraagt "omzichtigheid": "Snelle beslissingen kunnen doodsteek betekenen"

  Voorzitter Croonen en CEO François.

  Het fiscale gunstregime voor profvoetballers is een doorn in het oog van verschillende politieke partijen. Nu betalen voetballers amper sociale bijdragen, maar CD&V, SP.A en Open VLD komen met wetsvoorstellen die dat fiscale voordeel willen beperken of afschaffen. De Pro League reageert in een uitgebreid persbericht. "We willen enkele nuances aanbrengen in dit debat."

  "Pro League is bereid om het huidige sociale regime te herbekijken"

  "Het professionele voetbal is niet doof voor terechte maatschappelijke verzuchtingen, maar hervormingen die van de Belgische competitie de duurste van Europa maken, met loonlasten die 35% hoger liggen dan het tweede duurste land, betekenen de doodsteek voor het Belgische profvoetbal." Met die duidelijke boodschap openen voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François hun betoog.

   

  "De Pro League verklaarde reeds verscheidene keren dat ze bereid is om het huidige sociale regime te herbekijken en dat ze zich er van bewust is dat een status quo vandaag maatschappelijk moeilijk houdbaar is. Hoewel het bon ton lijkt om te zeggen dat er tot op vandaag geen actie vanuit het voetbal is gekomen na “Propere Handen”, werden deze verklaringen ook gevolgd en bevestigd door daden en een uitgewerkt beleid, steeds in overleg met sociale partners en het politiek bestel."

   

  "Het voorbije jaar hebben vertegenwoordigers van de Pro League tijdens verschillende hoorzittingen in zowel het federale als het Vlaamse parlement de belangrijke investeringen aangetoond die de professionele voetbalclubs in hun jeugdopleidingen hebben kunnen doen. Deze voorwaarde opgenomen in de wetgeving rond het fiscale regime wordt door de professionele clubs duidelijk vervuld."

   

  "Zonder te wachten op maatregelen vanuit de FIFA of initiatieven in andere Europese liga’s keurde de Raad van Bestuur van de Pro League een reglement over spelersmakelaars (gevalideerd door de Belgische Mededingingsautoriteit) goed. Dit reglement, dat voortkwam uit de aanbevelingen van de Expert Group onder leiding van minister van staat Melchior Wathelet, zal er voor zorgen dat mistoestanden uit het verleden niet meer mogelijk zullen zijn. Zo zal de transparantie van transacties gegarandeerd worden door het Clearing House dat nog dit seizoen wordt opgezet."

  "Zonder steunmaatregelen zou België de duurste competitie worden"

  "Er zijn het voorbije jaar voortdurende contacten geweest over het dossier van het sociale regime met ministeriële kabinetten en de bevoegde overlegorganen, waarin de Pro League zich steeds constructief heeft opgesteld om dit regime te herbekijken", klinkt het bij de Pro League.

   

  "Gedurende de voorbije maanden heeft het management van de Pro League met de vakbonden samen gezeten om een evenwichtige oplossing uit te werken die zo veel mogelijk beantwoordde aan de vragen van alle betrokken partijen. Gezien de huidige politieke situatie wacht de Pro League op een nieuwe federale regering om concrete stappen te zetten in dit dossier."

   

  "Topsport is bij uitstek een internationaal competitieve economische sector. Vanuit het
  internationale concurrentieperspectief wordt topsport, net als andere sectoren en beroepen, in het Belgische fiscaal bestel daarom terecht ondersteund. Een vergelijkende
  studie toont aan dat in elke Europese lidstaat vormen van ondersteunende maatregelen voor topsport bestaan."


  "De loonkost in het Belgisch voetbal, met de huidige steunmaatregelen, situeert zich op een middenmoot niveau. Zonder deze steunmaatregelen zou België echter met ruime voorsprong de duurste competitie worden voor topsportlonen, met loonlasten die 35% hoger liggen dan het 2e duurste land in Europa. Dit zou de doodsteek betekenen voor het Belgische professionele voetbal."

   

  "Met deze duidelijke cijfers vraagt de Pro League daarom omzichtigheid. Snelle beslissingen kunnen immers de doodsteek betekenen van het profvoetbal en de passie van de miljoenen Belgische voetbalfans."

  Zonder deze steunmaatregelen zou België echter met ruime voorsprong de duurste competitie worden voor topsportlonen, met loonlasten die 35% hoger liggen dan het 2e duurste land in Europa. Dit zou de doodsteek betekenen voor het Belgische professionele voetbal.

  Pro League