Belgische hockeybond van 23.000 naar 50.000 leden op 10 jaar

  Het succes van de Red Lions - wereldk- en Europees kampioen - zit daar zeker voor iets tussen.

  De Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB) heeft de mijlpaal van 50.000 aangesloten leden gerond. Eind 2009 bedroeg het ledenaantal minder dan de helft (23.000). De 50.000 leden is een doelstelling in het strategisch plan 2016-2020. Maar de ambities blijven hoog met een nieuw plan 2018-2022.

  De werking van de KBHB loont, getuige de wereldtitel en Europese titel van de Belgische hockeymannen. En de bond betrekt iedereen in de hulde in een persbericht: "Dankzij het enthousiasme en het harde werk van alle vrijwilligers in alle Belgische clubs, van alle vrijwilligers en alle werknemers van de Koninklijke Belgische Hockeybond, de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey is het ledenaantal in 10 jaar meer dan verdubbeld."

   

  In het strategisch plan 2016-2020 stond ook een olympisch podium. En dat lukte in 2016 met zilver in Rio voor de mannen. Die in 2018 en 2019 op dat elan doorgingen met WK- en EK-goud.

  Nieuwe ambitie: olympisch podium voor hockeyvrouwen in 2024

  "Maar geen tijd om op onze lauweren te rusten!", luidt het verder. "De uitdagingen voor de toekomst zijn legio: de enorme ledengroei op een beheerste manier opvangen met kwalitatieve infrastructuur en omkadering in de clubs, onze basiswaarden van respect, fair play en tolerantie bewaken en promoten, de kwalificatie van de Red Panthers voor Tokio 2020 en een olympisch podium in 2024, een nationaal stadion."


  De KBHB werkte dan ook een nieuw beleidsplan uit met tien richtlijnen voor de periode 2018-2022. "Met het enthousiasme, de drive en de passie van alle actoren uit de hockeywereld gaat dit absoluut lukken", besluit het bericht.