• pas verschenen
 • video
 • podcasts

  Ex-KVM-voorzitter Johan Timmermans beraadt zich over verdere stappen

  " "

  Johan Timmermans (l) en advocaat Patrick Waeterinckx (r).

  Johan Timmermans, oud-voorzitter en bestuurslid van KV Mechelen, is door het Belgisch Abritragehof voor de Sport (BAS) voor 10 jaar geschorst in de matchfixingzaak. Zijn advocaat zegt dat Timmermans zich beraadt over verdere juridische stappen. Ook Stefaan Vanroy en Olivier Somers kunnen niet leven met hun staf.

  Timmermans is niet alleen 10 jaar geschorst, hij mag zich ook nooit meer aansluiten bij de Belgische voetbalbond. "Haast en spoed primeerden op een behoorlijke rechtsgang", stelt zijn advocaat Patrick Waeterinckx.

   

  "Mijn cliënt nam kennis van de beslissing van het BAS, maar kan die niet bijtreden. De heer Timmermans blijft benadrukken dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de hem ten laste gelegde matchfixing."

   

  "Mijn cliënt beseft echter dat rechters anders kunnen oordelen en dat men dit in een rechtsstaat - als alle middelen zijn uitgeput - ook onder ogen moet zien. Echter, om een andersluidend oordeel te aanvaarden is het vereist dat de rechterlijke beoordeling beantwoordt aan de vereiste kwaliteitststandaarden. Dat betekent dat er grondig over nagedacht moet worden en dat alle feitelijke en juridische elementen van verweer werden beoordeeld."

   

  "Mijn cliënt moet echter vaststellen dat waar een dergelijk dossier voor de gewone rechtscolleges een doorlooptijd zou kennen die een accurate en onderbouwde uitspraak toelaat, zijn zaak werd behandeld in een voortdurende kortgeding-modus in een dubbele aanleg."

   

  "Haast en spoed primeerden op een behoorlijke procesgang en een kwaliteitsvolle beoordeling van alle argumenten. Mijn cliënt beraadt zich daarom over verdere stappen die hem toelaten zijn zaak voor te leggen op een rechtsforum dat met inachtneming van de rechten van verdediging en zonder enige tijdsdruk en inmenging op accurate wijze over zijn zaak kan oordelen."

   

  Johan Timmermans is de enige Mechelse veroordeelde die nog geen afscheid nam van de club. Thierry Steemans (10 jaar schorsing), Olivier Somers (10 jaar schorsing) en Stefaan Vanroy (7 jaar schorsing) deden dat wel al.

  Mijn cliënt beraadt zich daarom over verdere stappen die hem toelaten zijn zaak voor te leggen op een rechtsforum dat met inachtneming van de rechten van verdediging en zonder enige tijdsdruk en inmenging op accurate wijze over zijn zaak kan oordelen.

  Advocaat Patrick Waeterinckx

  Advocaat Vanroy: "Cliënt kan zich onmogelijk vinden in uitspraak"

  Stefaan Vanroy reageert ontgoocheld op de uitspraak van het BAS. De voormalige sportieve directeur van KV Mechelen is 7 jaar geschorst en mag zich niet langer aansluiten bij de Belgische voetbalbond. "Mijn cliënt houdt zijn onschuld staande", zegt Vanroys advocaat Luk Delbrouck.

   

  Vanroy zou volgens het Bondsparket op 3 niveaus betrokken zijn bij de vervalsing van KV Mechelen - Waasland-Beveren van 11 maart 2018. "Maar het BAS stelt vooreerst dat de feiten van het benaderen van de spelers van Eupen of het benaderen van Davy Roef zich niet hebben voorgedaan", aldus meester Delbrouck.

   

  "Wat betreft de benadering van Olivier Myny grondt het BAS haar beslissing op één enkel telefonisch contact dat Stefaan Vanroy had met Thierry Steemans en waarvan het BAS stelt dat dit een "verdacht gesprek" is waaruit zou moeten blijken dat Stefaan Vanroy zou hebben ingestemd met het benaderen van Olivier Myny."

   

  De motivering is volgens advocaat Delbrouck beperkt. "Er kan aan Stefaan Vanroy geen enkele actieve daad worden toegewezen, noch heeft hij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks de betreffende speler benaderd", klinkt het.

   

  "Stefaan Vanroy kan zich onmogelijk vinden in deze uitspraak, welke slechts gegrond is op de interpretatie door het BAS van - ik herhaal - één enkel telefonisch contact. Eerder waren door het bondsparket ook nog andere feitelijke gegevens aangedragen, maar deze werden allemaal door het BAS afgewezen als niet-bewijskrachtig."

  Somers: "Motieven van BAS zijn kort en teleurstellend"

  Ook de advocaten van ex-aandeelhouder Olivier Somers, die 10 jaar geschorst is, bekijken welke verdere stappen ze kunnen ondernemen tegen de uitspraak. 

   

  "De motieven van de beslissing van het BAS zijn bijzonder kort en teleurstellend", zegt Somers. "Het arbitragecollege erkent dat het dossier geen enkel bewijs bevat dat ik betrokken was bij de benadering van Waasland-Beveren door derden. Maar het vindt de vaststelling dat verschillende partijen mijn naam als "betrokken partij" noemen voldoende om te besluiten dat het "ongeloofwaardig" is dat die benadering zonder mijn medeweten en medewerking gebeurd is, omdat mijn positie binnen de club "te belangrijk" was."

   

  Somers houdt vol dat hij zich "nooit schuldig gemaakt heeft aan feiten van wedstrijdbeïnvloeding". "Ik betreur - en vind het onaanvaardbaar - dat ik veroordeeld word louter op basis van verklaringen van derden die niet eens verder onderzocht werden", klinkt het. "Ik heb mijn advocaten de opdracht gegeven om te onderzoeken welke verdere stappen er ondernomen kunnen worden om deze onrechtvaardige uitspraak aan te vechten, zonder daarbij de belangen van KVM te schaden."