• pas verschenen
 • video
 • podcasts

  Vandenbempt las motivering: "Geschillencommissie heeft er haar werk van gemaakt"

  Sporza-journalist Peter Vandenbempt worstelde door wel 170 pagina's.

  De voetbalbond wil dat KV Mechelen degradeert naar eerste klasse B. De club en 4 van zijn bestuurders werden veroordeeld voor competitievervalsing. Sporza-voetbaljournalist Peter Vandenbempt keek de motivering van de Geschillencommissie Hoger Beroep in.  

  Geschillencommissie heeft werk gemaakt van motivering

  De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft een zeer lijvige motivering geschreven om KV  Mechelen naar 1B te verwijzen, dat is het minste dat je kan zeggen.  Het is een document van ongeveer 170 pagina's. Ze hebben er hun werk van gemaakt. En 64 pagina's gaan over het van tafel vegen van procedurele bezwaren van de verdediging. Er is heel veel gepleit over procedurefouten, die bezwaren werden een voor een verworpen.

   

  Opmerkelijk ook: de Geschillencommissie Hoger Beroep heeft aan het begin van het document veel lof voor het werk van de onderzoekscoördinator. Hij heeft het onderzoek zeer grondig gevoerd. Dat houdt meteen een waardeoordeel in.

  De weerlegging van de procedurefouten

  • De datum:  KV Mechelen zei dat de vordering ingediend moest worden voor 15 juni van het betrokken seizoen. Voor de club was dat het seizoen waarin de feiten plaats zouden hebben gevonden, maar voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gaat het over het lopende seizoen, het seizoen waarin de feiten ontdekt werden. Opmerkelijk, de vergelijking met Standard-Waterschei uit 1982 gaat volgens hen ook niet op. Dat was in een reglementair kader van 35 jaar geleden en dat heeft niets meer te maken met het huidige reglementaire kader.

  • De indicatieve tabel waarnaar verwezen werd, is niet van toepassing.  Die is er enkel voor minnelijke schikkingen. Dit is een uitzonderlijke procedure.
    
  • De spoedprocedure: Die was volgens de verdediging van onder andere KV Mechelen niet voorzien en zou alleen gebruikt kunnen worden door de gewone Geschillencommissie en niet door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Maar ook hier gaat het over de lezing van het bondsreglement. De leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep verwijzen naar de uitspraak van de rechter in kortgeding. Er zijn geen specifieke regels voor de Geschillencommissie Hoger Beroep en dus mag je gewoon de regels voor de Geschillencommissie gebruiken.

  • Er is ook gevraagd om te wachten tot de strafrechtelijke procedure is afgerond en tot de verdediging het volledige dossier zou kunnen inkijken. Maar in de motivering staat dat de tuchtprocedure er los van staat. Je zou kunnen wachten als er onduidelijkheid is over feiten, bewijzen, schuld, ... Maar dat is in dit geval niet, vinden de leden. Ze hebben genoeg gegevens uit het strafdossier om alles te kunnen bewijzen en onderzoeken. Zelfs als de onderzoeksdaden van onderzoeksrechter Raskin later nietig verklaard zouden worden, dan nog hebben ze kunnen oordelen op basis van een correct dossier.

  • De rechten van de verdediging: Die zijn volgens Geschillencommissie Hoger Beroep niet geschonden. KV Mechelen kreeg een sneer en wordt beschuldigd van het vals voorstellen van het procedureverloop. Er is wel degelijk onafhankelijkheid en onpartijdigheid, want er is beroep mogelijk buiten de voetbalbond bij het BAS en dat volstaat.

  • De onafhankelijkheid van de onderzoekscoördinator: Dat bezwaar is volgens de leden niet ernstig en houdt geen steek. Hij werkt inderdaad bij een bedrijf dat een link heeft met KV Kortrijk. Het is een bedrijf van 300 mensen. De poging van Olivier Swolfs om af te spreken met de onderzoekscoördinator om hem zo in diskrediet te brengen, is vooral betreurenswaardig. 
  " "

  De Geschillencommissie Hoger Beroep.

  Wat bestuur KV Mechelen gedaan heeft, is toe te rekenen aan de club

  Volgens KV Mechelen kon de club niet bestraft worden voor eventuele fouten van individuele bestuurders. Maar volgens de Geschillencommissie Hoger Beroep zijn de 4 bestuurders duidelijk bezig geweest met een poging tot het vervalsen van de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. En 4 bestuurders, dat is wel degelijk de club.

   

  De verdediging maakte een onderscheid omdat de rechtsperoon KVM niet in verdenking was gesteld. Maar dit staat in de motivering: "Er is de wil van de rechtspersoon KVM, maar die wil kan samenvallen met of af te leiden zijn uit de wil van de natuurlijke personen binnen de rechtspersoon." Dus die 4 bestuursleden, sleutelfiguren binnen de club, zijn de club. Wat zij hebben gedaan was in het voordeel van de club KVM en niet in hun eigen voordeel. De club is dus verantwoordelijk. Het zijn allemaal personen binnen de club, dus wat ze hebben gedaan is toe te rekenen aan de club.

  Geen twijfel over de schuld van KV Mechelen

  De Geschillencommissie Hoger Beroep vindt de feiten bewezen. Ze leidt dat af uit de gesprekken die ze heeft gevoerd en uit verklaringen van mensen van Waasland-Beveren. De spilfiguren, de architecten, dat waren Steemans en Somers. Ze hebben het bestuur van Waasland-Beveren, Myny en Roef benaderd. 


  Er zijn een aantal taps en daar wordt heel veel naar verwezen. Steemans zegt bijvoorbeeld: "Sjoemelen is een must, anders hebben we prijs." En in voortdurende gesprekken is er ook te horen: "Komt het in orde?", "Het is in orde", "Alles is geregeld", ...

   

  Dus stelt de commissie: uit wat hier voor ons ligt, uit de gesprekken die wij zien, is het zonneklaar dat Steemans en Somers als spilfiguren en Timmermans en Vanroy op de tweede lijn op de hoogte waren van de poging tot omkoping. En dat het duidelijk met de bedoeling was om de match te vervalsen. Er is geen twijfel over de schuld volgens hen. 

  Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck.

  De telefoontaps waren minder duidelijk bij Waasland-Beveren

  En Waasland-Beveren? Volgens de leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep waren de taps bij Waasland-Beveren minder duidelijk. Voorzitter Huyck zegt op een bepaald moment wel: "Ik heb geen probleem om te helpen, maar ik weet niet hoe dat zonder risico als voorzitter of als mens zou moeten kunnen". En CFO Swolfs zegt ook: "Ik heb geen probleem om te helpen, maar dat moet niet voor geld."  Dat wijst toch ook op het feit dat ze klaar waren om mee in het verhaal te stappen.

   

  Maar er zijn ook andere gesprekken. Daarin zeggen ze dat ze er zullen voor spelen, dat de sport voor alles gaat, dat ze hun plan moeten trekken, dat het een vervelende situatie is, ...

   

  Er is veel gesproken en veel nagedacht, maar er is niets concreets uitgevoerd. Huyck blaast in dit dossier koud en warm. Het enige waaraan hij schuldig is, is het niet melden. Hetzelfde geldt voor Swolfs. Hij heeft misschien beloftes gedaan aan mensen van KV Mechelen en heeft laten uitschijnen dat ze wat gingen doen, maar er was geen uitvoering van die plannen. De enige reden waarom Huyck een voorwaardelijke straf gekregen heeft en Swolfs een effectieve, is het emotionele betoog van Huyck. En het feit dat hij heel goed geholpen heeft met het onderzoek. 

  Peter Vandenbempt