• home
 • video
 • pas verschenen

  KV Mechelen: "We zullen verdediging met grote overtuiging voortzetten"

  KV Mechelen heeft gereageerd op de het nieuws dat de Brusselse kortgedingrechter niet ingaat op de vraag om de lopende tuchtprocedure voor de KBVB voorlopig op te schorten.

  In het fraudeonderzoek is volgens KV Mechelen het recht op een eerlijke verdediging niet gewaarborgd, omdat de timing te strak was en KVM geen inzage had gekregen in het volledige dossier.

   

  De rechter in kort geding volgt KV Mechelen daarin niet. "De rechter vindt dat het (nog) niet vaststaat dat de rechten van verdediging zijn geschonden of zullen geschonden worden", reageert KV Mechelen.

   

  "De rechter verklaarde zich bevoegd en oordeelde dat er momenteel geen urgentie is om tussen te komen in de lopende tuchtprocedure bij de KBVB. De Geschillencommissie Hoger Beroep zal immers binnenkort een beslissing nemen."

   

  "En - zo voegt de Brusselse kortgedingrechter daar zelf aan toe - daarbij dient vanzelfsprekend het eerlijke proces en de rechten van verdediging gerespecteerd te worden."

   

  "KV Mechelen wenst de sereniteit in dit dossier te behouden en zal zijn verdediging voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB de komende dagen met even grote overtuiging voortzetten. De club zal de instanties van de KBVB er des te meer aan houden om de tuchtprocedure correct en met respect voor de rechten van verdediging van alle partijen te laten verlopen."

   

  "KV Mechelen benadrukt nogmaals ten stelligste dat de club nooit heeft meegewerkt aan pogingen tot competitievervalsing of andere illegale praktijken. En KVM  is vastberadener dan ooit om zijn onschuld in het dossier "Propere Handen" aan te tonen."