• pas verschenen
 • video
 • podcasts

  7 speeldagen schorsing voor Malinovski? Een overzicht van alle mogelijke straffen in de JPL

  Het Bondsparket eiste 7 speeldagen schorsing voor Malinovski.

  Het Bondsparket eiste 7 speeldagen schorsing voor Malinovski.

  Vandaag hangt er Genk-speler Roeslan Malinovski mogelijks een fikse schorsing boven het hoofd. Maar welke overtredingen genereren de lichtste, gemiddelde of zwaarste straffen? En waar ligt de limiet? Wij zochten het voor u uit.

  Disciplinaire tabel in januari 2018 goedgekeurd

  Sinds januari 2018 is er een nieuwe, disciplinaire indicatieve tabel van kracht in de Belgische voetbalcompetitie. Met die tabel worden overtredingen uniform gesanctioneerd. De tabel onderscheidt 9 mogelijke types overtredingen (en opmerkingen).

   

  Bij een overtreding die opgenomen is in de disciplinaire indicatieve tabel eist of vraagt het Bondsparket altijd een tig aantal speeldagen schorsing voor de betrokken speler. De Geschillencommissie legt dan een effectieve straf op, die aangevochten kan worden door de club van de betrokken speler.

   

  U heeft wellicht al gehoord van die nieuwe indicatieve tabel, want in het begin van dit seizoen werden er massaal vraagtekens geplaatst bij het goedkeuringsproces van die tabel. Op die manier kwam er een hele soap rond de schorsingen van Wesley (Club Brugge), Vranjes (Anderlecht), Ocansey (Eupen) en Carcela (Standard), die uiteindelijk werden vrijgesproken.

  1. Doelpunt/doelkans verhinderen voor tegenstrever

  Bij het verhinderen van een doelpunt of doelkans voor de tegenstrever vraagt het Bondsparket slechts 1 speeldag schorsing voor de betrokkenen (spelers, officials en leden technische en medische staf). Na de beslissing ter zitting kan dat oplopen tot 2 speeldagen.

  2. Houding na uitsluiting

  Ook de houding van een speler na zijn uitsluiting kan leiden tot een schorsing(svoorstel). Als de voetballer weigert gevolg te geven aan het scheidsrechterlijk bevel het veld te verlaten, of hij neemt een (verbale of fysieke) negatieve houding aan, kan het Bondsparket 1 speeldag schorsing eisen.

   

  Ook als de speler -bij uitsluiting- na het verlaten van het terrein opnieuw het veld of de neutrale zone betreedt (tijdens de wedstrijd), wordt dezelfde schorsing geëist. Daar kan effectief nog 1 speeldag bij komen.

  3. Beledigingen, obsceniteiten, vulgariteiten en bedreigingen

  Bij ongepaste of kwetsende uitlatingen, beledigingen, obscene gebaren, vulgariteiten en bedreigingen worden 2 speeldagen schorsing geëist. De effectieve straf voor de betrokkene kan dan op 1 tot 4 wedstrijden schorsing worden vastgesteld. 

  4. Inbreuk op art. B504

  Artikel B504 van het bondsreglement geldt voor alle aangesloten leden die zich ertoe verbonden hebben datzelfde bondsreglement na te leven. Een inbreuk op dat artikel is het geval als een lid schade berokkent aan andere aangeslotenen, en als hij de integriteit van officials of bondsinstantie publiekelijk in twijfel trekt. 

   

  Ook het niet naleven van de beslissingen van bondsinstanties, de deelneming aan trainingen van een andere club dan waaraan men is toegewezen, en de niet-naleving van het dopingreglement, vallen onder de noemer van een inbreuk op art. B504. In al deze gevallen geldt meestal een schorsingsvoorstel van 2 wedstrijden, in de praktijk kan dat omgezet worden naar een schorsing van 1 tot 4 matchen.

  5. Duw

  Ook voor een gewone duw vraagt het Bondsparket 2 wedstrijden schorsing. Net als bij beledigende uitlatingen, obsceniteiten, vulgariteiten en bedreigingen kan dat schorsingsvoorstel uiteindelijk resulteren in een schorsing van 1 tot 4 speeldagen.

  6. Brutale fout

  Een brutale fout levert de "dader" een schorsingsvoorstel van 3 wedstrijden op. In de praktijk kan dat voorstel omgezet worden naar een schorsing van 2 tot en met 5 speeldagen. 

  7. Slag, trap of stoot

  Een slag, trap of stoot met de voet, de elleboog, het hoofd, de vuist of andere lichaamsdelen levert de betrokkene een schorsingsvoorstel op van 4 speeldagen. Na de beslissing ter zitting kan dat aantal hoog oplopen.

   

  De "dader" kan dan voor maximaal 8 speeldagen op het strafbankje zitten. Acht speeldagen schorsing is tevens de maximaal gepreciseerde straf die vastgelegd is in de indicatieve tabel.

  8. Spuwen

  Voor wie een andere speler bespuwt, kan een schorsing van 4 wedstrijden geëist worden. Na de beslissing ter zitting kan dat schorsingsvoorstel teruggeschroefd worden naar minimaal 2 speeldagen, maar de mogelijkheid bestaat dat het opgevoerd wordt naar een effectieve schorsing van 6 wedstrijden.

  9. Discriminatie

  Spelers die collega-voetballers, officials of leden van de technische en medische staf verbaal of non-verbaal discrimineren, worden enkel opgeroepen door het bondsparket. Een precies schorsingsvoorstel wordt in dat geval (nog) niet vrijgegeven.

   

  In die gevallen kan de schorsing oplopen van 6 speeldagen tot een schorsing van datum tot datum (= meer dan 8 speeldagen schorsing.)

  Opmerkingen: wanneer méér dan 8 speeldagen schorsing?

  Voor Malinovski stelde het bondsparket "slechts" 7 speeldagen voor, maar wanneer kan een speler nu méér dan 8 speeldagen schorsing krijgen?

   

  Zoals hierboven vermeld is een dergelijke niet-gelimiteerde straf mogelijk voor discriminatie. Verder is dat ook het geval bij inbreuken zoals duwen, slaan, trappen, spuwen ten aanzien van de wedstrijdleiding. Bij een "recidive", als een speler hervalt dus, kan een zwaardere sanctie volgen dan dat binnen de "vork" (1-9) werd voorzien.

   

  Ook in het geval van verzwarende omstandigheden, zoals het oplopen van een zware blessure door de tegenstrever, kan van de traditionele "vork" afgeweken worden, en kan  de geschillencommissie een schorsing van datum tot datum opleggen.

   

  Tenslotte is het mogelijk dat het bondsparket het voorziene voorstel van minnelijke schikking wegen bepaalde specifieke omstandigheden niet gepast vindt. In dat geval is een zwaardere sanctie geëist worden, maar dient de betrokkene te worden opgeroepen.