• pas verschenen
 • video
 • podcasts

  Kamer discussieert dinsdag over fiscale voordelen in de sport

  Op 6 november gaven Marc Coucke en Pierre François van de Pro League al eens uitleg in de Kamer.

  Op 6 november gaven Marc Coucke en Pierre François van de Pro League al eens uitleg in de Kamer.

  Pierre François, CEO van de Pro League, wordt dinsdag verwacht in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer om er het standpunt van de Pro League uit de doeken te doen inzake de fiscale en sociale voordelen in de topsport. Ook afgevaardigden uit andere sporten zijn uitgenodigd.

  Na het losbarsten van het voetbalschandaal dienden CD&V en SP.A een wetsvoorstel in dat het fiscale gunstregime voor sportclubs en -beoefenaars herziet en volledig afschaft.

   

  Het eerste luik van dat plan is strengere voorwaarden verbinden aan de vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing, die tot wel 80 procent oploopt. Is de werknemer ouder dan 26, dan moet de helft van die 80 procent worden besteed aan de eigen jeugdopleiding. Is de sporter jonger dan 26 jaar, dan mag de club het totale bedrag vrij besteden. CD&V pleit er onder meer voor om die leeftijd te verlagen naar 19 jaar, zodat de maatregel opnieuw zijn primaire doelstelling dient: investeringen in de eigen jeugd.

   

  Daarnaast wil CD&V ook de loongrens voor spelers buiten de Europese Unie optrekken, omdat die een pak lager ligt dan in de buurlanden. De partij bepleit ook om de taxatievoordelen te beperken voor spelers onder 23 in plaats van 26 jaar.

   

  Het derde luik omvat de RSZ-voordelen. Sinds de jaren 70 worden de sociale bijdragen voor clubs en spelers berekend op een forfait van zo'n 2.300 euro. Wat spelers ook verdienen, ze betalen maximaal 868 euro. Het voorstel is om de RSZ-voordelen enkel te behouden voor sportbeoefenaars met een jaarloon onder 81.600 euro, ofwel maximaal 6.800 euro per maand.

  Pro League wil korting op bedrijfsvoorheffing behouden

  De Pro League, de vereniging van profclubs in het voetbal, raakt liever niet aan de korting op de bedrijfsvoorheffing, maar is bereid om in te binden omtrent de huidige RSZ-voordelen. "Het status quo is niet langer verdedigbaar", klinkt het.

   

  De Pro League stelt voor om het forfait van 2.300 euro te verdubbelen, en de clubs gradueel extra sociale lasten te laten betalen op lonen vanaf 6.800 euro. De belangenvereniging van de profclubs beseft dat de politiek uiteindelijk de knoop moet doorhakken over de sociale voordelen, maar vraagt toch om het overleg via het paritair comité voor de sport, waarin alle sporttakken, de vakbonden en de politiek vertegenwoordigd zijn, een kans te geven.

   

  "De politieke bereidheid om dat overleg af te wachten is er. De kabinetten van de betrokken ministers bekijken dat met argusogen", klinkt het bij de Pro League.

  Behalve Pierre François van de Pro League worden ook Marc Verlinden (voorzitter Basketbal Vlaanderen), Jos Smets (directeur KBWB), Michel Maus (advocaat en professor fiscaal recht VUB) en Karl Dhont (UEFA) dinsdag uitgenodigd om hun expertise te delen tijdens de Kamerhoorzitting.


  Het wielrennen, volleybal, basketbal: alle topsporters hebben belangen in het RSZ-debat. Die kleinere sporten zijn veel minder gecommercialiseerd dan de voetbalsector, en hebben daarom de steun van de overheid nodig om overeind te blijven.