• home
 • video
 • pas verschenen

  Advocaat Veljkovic: "Zwart geld werd systematisch gebruikt in Belgisch voetbal"

  De verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic hebben de voorbije dagen geleid tot heel wat nieuwe verhoren van mensen uit het Belgische voetbal. Volgens advocaat Kris Luyckx zullen er nog veel van zulke dagen volgen. De financiële constructies van zijn cliënt waren volgens hem dan ook zeer gebruikelijk in het voetbal. "Zwart geld werd gebruikt wanneer onderhandelingen wat moeilijker liepen."

  "Financiële malversaties zijn ook reden om clubs te sanctioneren"

  "Het federaal parket heeft voor een spijtoptant gekozen om sneller te kunnen werken", vertelde Kris Luyckx in Terzake. "Het merendeel van de verklaringen zijn al voor Kerstmis afgelegd. Die informatie is getoetst aan wat men al wist en men heeft kunnen vaststellen dat het wel degelijk met de waarheid overeen stemt. Meneer Veljkovic kan niet selectief zijn omdat het parket zijn volledige boekhouding van meer dan 10 jaar in beslag heeft genomen, de witte én de zwarte. Hij stond ook al 8 of 9 maanden onder tap op het ogenblik dat hij gearresteerd werd."

   

  "De stap die nu gezet is, is dat men een aantal pistes verder gaat toetsen. Juridisch is het deel over de matchfixing en het deel over de geldstromen een geheel, maar theoretisch kan men die dossiers wel opsplitsen. Ik heb begrepen dat er bepaalde afspraken zijn tussen het Bondsparket van de KBVB en het federaal parket om de informatie over matchfixing tijdig bij de KBVB te krijgen zodat de voetbalbond individuele personen of clubs kan sanctioneren."

   

  "Meneer Veljkovic heeft met bijna alle clubs uit eerste en misschien ook wel tweede klasse gewerkt. Ik ben er dus wel van overtuigd dat er nog dagen zullen komen zoals eerder deze week, maar welke gevolgen dat allemaal zou kunnen hebben voor bepaalde clubs, daar doe ik geen uitspraken over."

   

  "Financiële malversaties kunnen ook een reden zijn om een club te sanctioneren, daarvoor hoeft er geen sprake te zijn van matchfixing. Ook bijvoorbeeld het afleggen van valse verklaringen bij een licentiecommissie kan door de voetbalbond gesanctioneerd worden met mogelijk een degradatie tot gevolg."

  Om een club te sanctioneren hoeft er geen sprake te zijn van matchfixing. Ook valse verklaringen voor de licentiecommissie kunnen degradatie tot gevolg hebben.

  ""Zwartwassen" werd systematisch gebruikt in Belgisch voetbal"

  De voorbije dagen kwam er al informatie naar buiten over Peter Maes. Hij zou tot 480.000 euro  aan verdoken commissies ontvangen hebben. Is dat iets dat vaak gebeurt in het voetbal? "Voor zover ik begrepen heb is dat een systeem dat in Vlaanderen, en bij uitbreiding in België, systemisch was. Blijkbaar was elke club, of elke speler, of elke trainer die een bepaalde nood had om zwart geld te verdienen of die vond dat men te veel belastingen of sociale zekerheid moest betalen, geneigd om dat te doen."

   

  "Ik zeg niet dat het bij elke transfer gebeurd is, maar het is wel een systeem dat werd toegepast wanneer de onderhandelingen wat moeilijk lagen of wanneer het bedrag dat men wou betalen en het bedrag dat men vroeg te ver uit elkaar lag."

   

  Zal deze zaak dan nog veel groter worden? "Dat is de vraag. Meneer Veljkovic was niet betrokken bij elke transfer die de laatste 10 jaar gebeurd is. Maar op basis van wat ik heb begrepen van zijn verklaringen en van andere informatie die ik ondertussen heb, blijkt dat er nog heel wat andere makelaars op een dergelijke manier werkten. Ook makelaars die nog niet genoemd zijn, zowel in het binnenland als in het buitenland. Dit systeem is niet in België uitgevonden."

   

  "Het systeem van "het zwartwassen", het zwart maken van geld zodat belastingsvrije lonen betaald kunnen worden, dat heeft jaren bestaan hier in België. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de capaciteit van de politie zou verdubbelen of verdriedubbelen en de financiële handel en wandel van de verschillende clubs van de laatste 10 jaar grondig zou nagekeken worden, dat men dan op een heel groot verborgen stuk van deze ijsberg zou kunnen stoten."

  Boskamp in 2012: "Bij RWDM kregen we gewoon cheques"

  Eind 2012 koos Johan Boskamp in Extra Time ook al voor een moment over zwart geld in het voetbal. Hij verwees naar een anonieme getuigenis in een reportage van Panorama over zwart geld in de lagere klasse. "Dat is toch niet nieuw. Bij RWDM kregen wij toen gewoon cheques. Ik zei alleen maar "dankjewel". Ik ben veroordeeld geweest."

   

  "Wat ze gebracht hebben, is geen nieuws. Een paar maanden geleden stond dat ook al in Humo. Ik praat dat niet goed. We kunnen hier wel hypocriet zijn, maar iedereen die kan, doet dat in de lagere klasse."