• home
 • video
 • pas verschenen

  Met 7 principes trekt Pro League ten strijde tegen malafide makelaars

  Voorzitter van de Pro League Marc Coucke en Melchior Wathelet.

  Voorzitter van de Pro League Marc Coucke en Melchior Wathelet.

  De Pro League heeft 7 basisprincipes voorgesteld waarmee het de strijd wil aangaan tegen onfrisse makelaars. De maatregelen zijn een antwoord op het voetbalschandaal dat 2 maanden geleden rond de makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat losbarstte.

  De 7 basisprincipes in een notendop:

  1. De Pro League eist dat makelaars zich registreren. Makelaars die niet geregistreerd zijn, kunnen in België niet optreden als tussenpersoon.
  2. Spelers zullen moeten instaan voor de betaling van makelaar en dus niet de clubs.
  3. Er wordt een onafhankelijk "clearinghouse" opgericht dat nagaat of alle regels bij transfers werden nageleefd.
  4. Zowel de bondsprocureur, de licentiecommissie als de Pro League zullen clubs en makelaars kunnen sanctioneren.
  5. De Pro League engageert zich ertoe dat commissies aan makelaars tijdig betaald zullen worden.
  6. Eerlijke makelaars moeten beschermd worden.
  7. Om minderjarige voetballers te beschermen zijn spelertjes pas vanaf 15 jaar contracteerbaar.

  Alleen geregistreerde makelaars mogen in België werken

  De Pro League wil meer transparantie, controle en als het nodig is de mogelijkheid om makelaars te straffen. Het eerste principe gaat daarom over wie als makelaar mag optreden.

   

  De Pro League zal van makelaars eisen om zich te registreren en zich aan bepaalde voorwaarden te houden. Zo zullen ze een verzekering moeten afsluiten, een certificaat van goed gedrag en zeden moeten voorleggen en erkend moeten zijn als rechtspersoon en een btw-nummer hebben.

   

  Clubs verbinden zich ertoe om enkel met deze geregistreerde makelaars te werken op straffe van sancties die kunnen gaan van een boete, tot een transferverbod of zelfs schrapping. Makelaars die niet geregistreerd zijn, kunnen in België niet optreden als tussenpersoon.

  Spelers moeten makelaars betalen en een clearinghouse controleert alles

  De Pro League wil dat spelers instaan voor voor de betaling van makelaars en dus niet de clubs, aan wie het op die manier de facto verboden wordt om te onderhandelen met makelaars.

   

  Om daarop toe te zien zal er een onafhankelijk clearinghouse in het leven geroepen worden. Dat orgaan kijkt toe op alle contracten die makelaars en spelers afsluiten, maar buigt zich ook over de transferregelingen die in de transferperiodes getroffen worden. Makelaars zullen een lijst moeten neerleggen met daarop alle spelers die ze vertegenwoordigen, die lijsten worden publiek gemaakt.

   

  Het clearinghouse waakt erover dat aan alle voorwaarden voldaan is, zonder de goedkeuring van het onafhankelijke orgaan gaat geen enkele transfer door. Alle bedragen die al betaald zijn of nog betaald moeten worden, zullen vastgesteld worden door het clearinghouse. Die beschikt onder meer over de mogelijkheid om betalingen te blokkeren als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan of om het dossier ter controle door te spelen aan de licentiecommissie. "Daardoor is er een dubbele controle", zei Coucke.

  Sanctioneren en jeugdspelers beschermen

  Als clubs of makelaars zich niet aan de afspraken houden, moeten zij gesanctioneerd worden. De vierde peiler van het zevenpuntenplan schrijft daarom voor dat de bondsprocureur, de licentiecommissie en de Pro League beschikken over sanctionerende bevoegdheden. Voor zowel makelaars als clubs staat schrapping op het lijstje van sancties.

   

  De Pro League spreekt verder ook de ambitie uit om erop toe te zien dat de commissies aan makelaars "tijdig" betaald worden. Hoe dat moet gebeuren, is niet duidelijk. De bonafide makelaars moeten ook beschermd worden, maar ook daarover bracht het expertenpanel weinig klaarheid.

   

  Ten slotte worden er extra maatregelen genomen om minderjarigen uit de handen te houden van tussenpersonen. Jonge voetballers zijn pas vanaf hun 15 jaar contracteerbaar. Makelaars die voor die leeftijd rond talenten zwermen, verliezen hun registratie.

  Coucke: "Alle landen in Europa zullen volgen"

  De Pro League vraagt tien dagen de tijd om op korte termijn een aantal zaken concreet te maken. Tegen 1 januari moet er een eerste beperkte pakketje, zoals de registratievoorwaarden voor makelaars, ingevoerd kunnen worden. De rest wordt op langere termijn uitgewerkt en moet in juni 2019 concreet worden, onder meer het clearinghouse.

   

  "Ik kan met veel trots meedelen dat deze principes unaniem door alle 24 profclubs zijn goedgekeurd. Elk punt werd apart aan een stemming onderwerpen. Dit is een basisdocument, waaruit heel snel een aantal concrete daden zullen volgen", zei Marc Coucke. "Maar het werk is nog niet gedaan.  Volgende zomermercato moet het meeste van toepassing zijn. We gaan werken met een strikte timetabel."

   

  "Bijna elk land kampt met dezelfde problematiek. De Pro League wil  een belangrijke rol spelen in het zuiveren van de voetbalwereld. Dit is een gamechanger.Als dit tegen de zomermercato grotendeels is ingevoerd, nemen we voorsprong op alle landen in Europa. Die zullen ons ook volgen."