• home
 • video
 • pas verschenen

  KBVB wacht op inzage in strafdossier: "Maar we onderzoeken zelf ook elementen"

  De Belgische voetbalbond is burgerlijke partij.

  De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft zich burgerlijke partij gesteld in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal, maar ruim een maand na het uitbreken van het schandaal heeft de KBVB nog geen inzage gekregen in het strafdossier. Dat heeft ook gevolgen voor het interne onderzoek van de KBVB.

  De burgerlijke partij kan een beroep doen op een aantal rechten. Zo kunnen extra onderzoeksdaden gevraagd worden en is een schadevergoeding mogelijk. Bovendien beschikt de burgerlijke partij over de mogelijkheid om het volledige strafdossier in te kijken.     

   

  Dat die procedure lang duurt, is slecht nieuws voor het interne onderzoek van de KBVB. "Inzage in het strafdossier bespaart ons onderzoeksdaden en maakt het disciplinair onderzoek een pak eenvoudiger", reageert Ebe Verhaegen, onderzoekscoördinator bij de KBVB. Hij leidt het disciplinair onderzoek dat in het zog van het strafrechtelijk dossier werd opgestart.

   

  "In het strafdossier staan ongetwijfeld elementen die het gerecht heeft verkregen met middelen die wij niet kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld telefoontaps. Maar ons hele dossier hangt niet enkel af van het strafrechtelijk onderzoek. Wij onderzoeken zelf ook elementen, zowel à charge als à décharge."

   

  Verhaegen gaat na of er een poging tot competitievervalsing is geweest, maar ook of er mensen zijn die dat wisten en verzaakten aan de meldingsplicht. "Zodra het onderzoek gevoerd is, moeten wij onze eindconclusie neerleggen. We moeten bepalen of er voldoende elementen zijn die wijzen op competitievervalsing.

  Sancties

  Als er sprake is van competitievervalsing, dan verhuist de zaak naar de Geschillencommissie Hoger Beroep, die bevoegd is in eerste aanleg. 

   

  Voor een club schrijft het bondsreglement onder andere schrapping (als de helft van de bestuursleden op de hoogte was), verplichte degradatie, zware boetes van 5 tot 20 procent van de clubinkomsten (minimaal 15.500 euro voor 1A, 6.200 euro voor 1B) en bijkomende puntenaftrek voor. De minimumstraf voor een aangeslotene is een jaar schorsing.