Profclubs ondertekenen gedragscode omtrent respect voor arbitrage

  Bob Peeters ging de scheidsrechter van Westerlo-Beerschot Wilrijk bijna te lijf.

  De Pro League heeft een intern reglement goedgekeurd dat bestuurders, stafleden en spelers van de 24 profclubs bindt aan regels omtrent de respectvolle omgang met de wedstrijdleiding. Clubs die het reglement overtreden, moeten een boete van 5.000 euro betalen. Bij recidive wordt dat 10.000 euro. Dat geld wordt geïnvesteerd in de arbitrage.

  Interne code vanaf 1 januari 2019

  "De Pro League stelt vast dat bepaalde opmerkingen van bestuurders, stafleden en spelers het positieve imago van de Pro League en haar clubs op een negatieve manier aantasten, meer bepaald wanneer zij het respect dat het scheidsrechterskorps verdient ernstig aantasten", verklaart de Pro League in een persbericht.

   

  De interne code treedt op 1 januari 2019 in werking en geldt onder andere voor agressieve en denigrerende reacties op de prestatie van de scheidsrechter. Ook insinuaties omtrent de integriteit of onpartijdigheid worden voortaan bestraft. Het gaat dan voornamelijk over uitlatingen in de media.   

   

  De bestraffing en beoordeling van de verklaringen laat de Pro League over aan een ad hoc-commissie, die zal bestaan uit een voormalig scheidsrechter, een voormalig trainer of speler en een voormalig bestuurder. De Algemene Vergadering moet die commissie nog samenstellen.

   

  Het is evenwel het management van de Pro League dat bepaalt welke verklaringen doorverwezen moeten worden naar de commissie. Dat driekoppig panel moet de beschuldigde schriftelijk of verbaal de kans geven zich te verdedigen. De commissie zelf formuleert op basis daarvan een adviserende sanctie, die vervolgens bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur.

  "Goede voorbeeld geven"

  De boetes beginnen vanaf 5.000 euro en lopen op tot 10.000 euro in geval van recidive. Alle bedragen die op die manier binnenstromen, worden rechtstreeks geïnvesteerd in de arbitrage. De Pro League denkt aan wervingsacties, prestatiepremies en positieve reclame. De club zelf is aansprakelijk voor de vergoeding, maar wordt warm aanbevolen de bedragen te verhalen op de betrokkene.

   

  "Onze clubs moeten op dit gebied het goede voorbeeld geven, zo niet dreigt dit fenomeen gemeengoed te worden en zal het zich ook in het amateurvoetbal of in jeugdcompetities ontwikkelen, hetgeen bijvoorbeeld zal leiden tot een minder grote belangstelling vanwege jonge scheidsrechters voor de job en een grotere moeite om scheidsrechters te houden wanneer zij zich ondergewaardeerd en onbeschermd voelen", klinkt het bij de Pro League.