• pas verschenen
 • video
 • podcasts

  Dreigt een schrapping voor KV Mechelen? Dit zegt het bondsreglement

  Teleurgestelde fans na de degradatie eerder dit jaar

  Uit het onderzoek van het Federaal Parket blijkt dat er aanwijzingen zijn van private omkoping in het kader van de redding van KV Mechelen. Welke impact kan dit hebben volgens het bondsreglement? In het slechtste geval kan de club geschrapt worden. 

  De tenlastelegging spitst zich o.a. toe op de degradatiestrijd aan het einde van de reguliere competitie in 1A. De wedstrijden Antwerp-Eupen en KV Mechelen - Waasland-Beveren zijn daarbij verdacht. 

   

  Dit zegt het perscommuniqué: "Het onderzoek bevat aanwijzingen dat spelersmakelaar D.V. (Dejan Veljkovic) in samenspraak met 4 bestuursleden van KV Mechelen rechtstreeks of via bevriende contacten de uitslag zou beïnvloed hebben van die 2 wedstrijden. Hierbij lijken afspraken gemaakt te zijn met scheidsrechter B.V. (Bart Vertenten) en  diverse bestuursleden van Waasland-Beveren."

  De gevolgen voor KV Mechelen? Degradatie of schrapping

  In het artikel B2008 van het bondsreglement wordt er dieper ingegaan op 'Daden van competitievervalsing'.

   

  Kort gezegd komt het erop neer dat KV Mechelen kan degraderen naar 1e Amateur (ze wordt verwezen naar de onmiddellijke lagere afdeling dan deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van de gezegde uitspraak.)

   

  Maar als bewezen wordt dat de inbreuk gepleegd werd met het medeweten en de instemming van de meerderheid van de bestuursleden van de club, kan deze van de bondslijsten geschrapt worden.

  Vandenbempt: "Degradatie dreigt als blijkt dat mensen van KVM in beschuldiging zijn gesteld"

  "Of KV Mechelen zal geschrapt worden? Zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen", zegt Peter Vandenbempt. 

   

  "Maar als het dossier zo sterk is en als het overduidelijk is dat mensen van KV Mechelen zelf in beschuldiging zijn gesteld en dat anderen onder voorwaarden zijn vrijgelaten, dan dreigt echt wel de degradatie voor KV Mechelen."

  Dit zegt het reglement:

  1. Een club die:
  - zich schuldig maakt aan een poging tot of een daad van competitievervalsing,
  - er op enige wijze aan deelneemt,
  - deze niet verhindert, hoewel daartoe de mogelijkheid bestond,
  - de bond hiervan niet inlicht, alhoewel hij of zij door persoonlijke vaststelling weet dat ze werkelijk begaan werd, wordt bestraft met één of meerdere van de hierna voorziene sancties.


  2. Bij competitievervalsing eerste ploegen
  21. Degradatie

  211. Indien de aansprakelijkheid van de club vaststaat (Art. B2007), wordt ze veroordeeld tot de degradatie, d.w.z. verwijzing naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin zij uitkwam op het ogenblik dat de inbreuk gepleegd werd. 


  212. Indien, bij de definitieve uitspraak, de club al in een lagere afdeling speelt dan deze waarin ze uitkwam op het ogenblik van de inbreuk, wordt ze verwezen naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van gezegde uitspraak.
  Indien, op het einde van het seizoen waarin de definitieve uitspraak plaatsheeft, de club daalt op basis van haar resultaten, wordt ze veroordeeld tot een degradatie met twee afdelingen in vergelijking met deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van
  gezegde uitspraak. 

  213. De degradatie moet in elk geval effectief plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, moet, in plaats van de degradatie, beslist
  worden dat deze club gedurende één seizoen inactief moet blijven met haar eerste ploeg(en) ofwel moet deelnemen aan een
  kampioenschap van reserven op provinciaal vlak.

  22. Schrapping
  Indien bewezen is dat de inbreuk gepleegd werd met het medeweten en de instemming van de meerderheid van de bestuursleden van de club, kan deze van de bondslijsten geschrapt worden. De sanctie van schrapping is niet mogelijk als de club erkend is als spijtoptant.

  23. Boetes
  231. Indien de schuldige club in het betrokken seizoen met haar eerste ploeg in hogere afdelingen uitkwam, wordt een boete
  opgelegd gaande van 5 tot 20% van de globale bruto-ontvangsten van de club, waarop bondstaksen geheven werden
  gedurende het seizoen waarin de inbreuk werd gepleegd en met een minimum van.
  - profvoetbal 1A: 15.500,00 EUR
  - profvoetbal 1B: 6.200,00 EUR
  - 1ste klasse amateurs: 3.500,00 EUR
  - 2de klasse amateurs: 2.500,00 EUR
  - 3de klasse amateurs: 1.550,00 EUR
  - nationale vrouwenafdelingen: 775,00 EUR  

  Lees het hele reglement: