• home
 • video
 • pas verschenen

  Wat zegt het reglement over VAR? (en is dat toepasbaar?)

  Wie heeft nu precies de eindbeslissing?

  Gent-voorzitter Ivan De Witte heeft ernstige vragen bij de huidige werking van de VAR. "Als we het hebben over de VAR, gaat het eigenlijk over drie simpele sleutelwoorden: wie, wat en waar", reageerde De Witte. Wat zegt het reglement daarover en is dat toepasbaar? AA Gent-Standard als casestudie.

  Wie? De veldscheidsrechter, maar...

  "Wie neemt de beslissing?", vraagt Ivan De Witte zich af. "Er zijn bijvoorbeeld al strafschoppen gefloten alleen maar op aangeven van de VAR. Noch voor de scheidsrechters zelf, noch voor het publiek, noch voor de journalisten, is duidelijk wie welke beslissing neemt. Dat moet anders." 

  Het reglement is duidelijk. De finale beslissing moet altijd genomen worden door de scheidsrechter op het veld. Maar de regels bepalen ook dat de veldscheidsrechter niet meer zelf naar een fase moet gaan kijken als de situatie "zwart-wit" is.

  Vertrouwt de scheidsrechter op het oordeel van de VAR, zonder zelf te gaan kijken, dan neemt de VAR de facto de eindbeslissing. De Witte heeft gelijk dat die regel minstens voor verwarring zorgt over wie nu precies de eindbeslissing neemt.

  Wat? De definitie "clear error" is problematisch...

  "Als de fout op Gigot gisteren geen clear error was, dan weet ik het ook niet meer", zei Ivan De Witte. "Die richtlijn is voor heel veel betwisting vatbaar."

  Het reglement bepaalt inderdaad dat de VAR enkel mag tussenkomen bij "clear errors" in "matchbepalende situaties" (goals, penalty's, rode kaarten en een verkeerde speler bestraffen).

  Het probleem van de definitie "clear error" is dat het een theoretische term is. In de praktijk is het net eigen aan voetbal dat de meeste situaties voor interpretatie vatbaar zijn. Denkt u maar aan de talloze discussies die u zelf al had over wel of geen penalty, wel of geen handspel, enzovoort.

  Als er enkel bij een "clear error" mag worden tussengekomen door de VAR, zou die in praktijk nog heel weinig kunnen interveniëren en kan het systeem beter niet bestaan.

  Waar? In een busje of vanuit een centrale plaats...

  "Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat het busje en het schermpje met dat vogelkooitje daarrond mij nog altijd een beetje middeleeuws lijken. Dat past toch niet bij profvoetbal", vindt Ivan De WItte.

  In België worden de beslissingen van de VAR genomen door mensen in een busje in de buurt van het stadion. Op het WK zal een team van videorefs vanuit Moskou alle wedstrijden ondersteunen. Op dezelfde manier gebeurt het nu al in de Bundesliga. Wat de beste manier is, zal proefondervindelijk moeten getest worden. Het is moeilijk daar nu al uitspraken over te doen, zonder vergelijkend onderzoek.

  In de praktijk?

  De fout op Gigot is "clear error"

  Als u de beelden van het trek- en duwwerk van Koutroubis aan het shirt van Gigot bekijkt, kan u moeilijk anders concluderen dan dat het een fout was en Gent een penalty verdiende voor een "clear error". De VAR had dus moeten optreden. 

  Tegelijk bewijst de fase het problematisch karakter van de term in het reglement. Videoref Yves Marchand verdedigde zich achteraf door te zeggen dat er naar zijn inschatting langs beiden kanten werd geduwd en getrokken. Geen "clear error" dus in zijn ogen.

  Beelden afgekeurde goal van Janga geven geen uitsluitsel

  De 2-2 van Janga werd volgens Ivan De Witte onterecht afgekeurd omdat het geen "clear error" was. Feit is dat de fout van Janga op de televisiebeelden niet 100 procent duidelijk te zien is. Geen "clear error" dus.

  Handspel Koutroubis is clear error

  Over het handspel van Koutroubis is weinig discussie. Een duidelijke "clear error". Terechte penalty dus.