• pas verschenen
 • video
 • podcasts

  Vlaamse en Waalse federatie springen in de bres voor waterpolospelers, bond zet puntjes op i

  De Belgische waterpoloploeg speelt binnenkort een toernooi in Praag.

  De Vlaamse en de Waalse zwemfederatie nemen het roer (tijdelijk) over in het Directiecomité Waterpolo. "Hierdoor komt de werking van het lopende seizoen niet in het gedrang en kan ook het volgende seizoen degelijk worden voorbereid", klinkt het bij de Vlaamse federatie VZF. De Belgische zwembond keurde het plan goed en benadrukte dat het waterpolo onder zijn vleugels blijft.

  Na een rondje moddergooien heeft de Belgische zwembond KBZB woensdag abrupt een einde gemaakt aan de samenwerking met de beleidsmakers in het waterpolo. Mike Sarrazijn van de Vlaamse en Philippe Midrez van de Waalse zwemfederatie springen in de bres. Zij nemen even over.

  "Hierdoor komt de werking van het lopende seizoen niet in het gedrang en kan ook het volgende seizoen degelijk worden voorbereid", klinkt het bij de Vlaamse federatie VZF. "De deelname van de -17-jarigen, de nationale vrouwen en de nationale mannen aan het toernooi in Praag gaat gewoon door."

  De VZF wil ook werk maken van een meerjarenplan. Michel Louwagie stopt in april als voorzitter van de Belgische zwembond. Samen met zijn opvolger moet er ook een nieuw directiecomité voor het waterpolo komen.

  Belgische zwembond bevestigt interim en zet puntjes op de i

  In de namiddag bevestigde de Belgische Zwembond (KBZB) de nieuwe structuur: "De raad van bestuur van de KBZB heeft beslist om Mike Sarrazijn en Philippe Midrez aan te duiden als nieuwe leden "ad interim" van het nationale Directiecomité Waterpolo."

  "Zijn zullen onder de leiding van secretaris-generaal Wouter Georges van de KBZB alle nationale waterpoloaangelegenheden tijdelijk voort waarnemen en beheren."

  De bond maakte bovendien duidelijk dat het waterpolo onder zijn vleugels blijft: "De KBZB blijft als enige erkende nationale bond binnen het kader van haar nationale en internationale verantwoordelijkheden de grootste (financiële, administratieve, logistieke) bijdrage leveren aan de nationale waterpolowerking, zijnde het integrale beheer en de organisatiekosten van alle BK's waterpolo, alsook de omkadering en de activiteiten van de diverse nationale waterpoloploegen."

  "De beide regionale zwemfederaties (VZF/FFBN) leveren gelukkig ook een essentiële doch beperktere financiële bijdrage aan bepaalde nationale waterpoloactiviteiten, waarvan het beheer en bestuur niettemin ongewijzigd blijft ressorteren onder de nationale koepelfederatie KBZB, overeenkomstig de huidige structuren en werking van nationale en internationale sportfederaties."

  De Belgische zwembond zoekt een opvolger voor Michel Louwagie: