• home
 • video
 • pas verschenen

  KBVB: "Eis om ontslag van Verhaeghe is buiten proportie"

  Bart Verhaeghe werd vandaag onder vuur genomen door de supportersfederatie.

  0 / 0
  De Belgische voetbalbond heeft gereageerd op de opvallende persconferentie van 1895, de belangrijkste supportersfederatie van de Rode Duivels. "De KBVB is niet te spreken over de inhoud van de communicatie, noch over de manier en het moment waarop."

  "KBVB is niet te spreken over inhoud, manier en moment"

  Supportersfederatie 1895 hekelt de rol van Bart Verhaeghe, ondervoorzitter van de Belgische voetbalbond, in het stadiondossier.

  "De KBVB is niet te spreken over de inhoud van de communicatie van het Fanboard over het Eurostadiondossier, noch over de manier en het moment waarop", meldt de KBVB.

  "Het Fanboard is een adviserend orgaan voor de supportersfederatie "1895" bestaande uit 10 personen en dat op eigen initiatief heeft gehandeld."

  "Het Fanboard vond het niet nodig om noch met de secretaris-generaal noch met de voorzitter van de KBVB voorafgaand overleg te plegen. Nochtans hadden beiden zich geëngageerd om volgende maand over het stadiondossier met het Fanboard samen te zitten."

  "Fanboard niet op de hoogte van techniciteit dossier"

  "De eisen van het Fanboard – onder meer het ontslag van vicevoorzitter Bart Verhaeghe - zijn volgens de KBVB buiten proportie, zeker aangezien het Fanboard kennelijk niet op de hoogte is van de volledige techniciteit/complexiteit van het dossier."

  "Niettemin deelt de voetbalbond de bezorgdheid van de supporters over het gebrek aan een hedendaags voetbalstadion dat aan hun noden en verwachtingen voldoet."

  "De KBVB staat in deze fase van de procedure, toekenning van de noodzakelijke vergunningen, momenteel echter aan de zijlijn."

  KBVB: "Chronologie van onze rol in dit dossier"

  De KBVB schetst nog even zijn rol in het dossier. "In 2013 roept UEFA de federaties op zich met een speelstad kandidaat te stellen voor de organisatie van het EK 2020. Na overleg met de stad Brussel en het Brussels hoofdstedelijk gewest draagt de KBVB de Belgische hoofdstad voor als speelstad. Hier eindigt de rol van de KBVB in het dossier. Brussel engageert zich om op parking C een nieuw stadion te bouwen waarna een projectontwikkelaar het project toegewezen krijgt."

  "De stad Brussel en de projectontwikkelaar zetten de procedure voort, onder meer voor het verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning. Deze zijn tot op heden door de bevoegde overheden niet toegekend. De voetbalbond heeft echter geen invloed op de lopende procedure die zijn juridische weg moet volgen en kan bijgevolg het dossier noch tegenwerken noch ondersteunen."

  "Pas bij definitief groen licht kunnen de projectontwikkelaar en de KBVB onderhandelingen opstarten over de voorwaarden voor een eventueel gebruik van het stadion rekening houdend met de behoeften en de wensen van de fans."

  "KBVB juicht initiatieven voor verbeteringen toe"

  "De KBVB-top juicht elk initiatief toe waarbij de voetbalinfrastructuur in ons land kan worden verbeterd en waardoor zoveel mogelijk spelers, zowel profs als amateurs, en supporters in de meest optimale omstandigheden van een unieke voetbalbeleving kunnen genieten."

  "Het belang inzake comfort, toegankelijkheid en veiligheid van alle betrokkenen, in het bijzonder die van de fans, is voor de KBVB prioritair."