• home
 • video
 • pas verschenen

  Bom onder Eurostadion? "Stadion voldoet niet aan eisen van de UEFA"

  Het Eurostadion was voorzien voor het EK 2020.

  Het project rond het Eurostadion lijkt een uppercut te moeten verwerken. Het Radio 1-programma De Ochtend kon beslag leggen op e-mailverkeer waaruit moet blijken dat het stadion niet voldoet aan de vereisten van de UEFA, aangezien het Eurostadion niet op Brussels territorium gebouwd zal worden.

  Ghelamco vraagt de KBVB om meer steun

  De eerste gelekte mail is er een van Paul Gheysens, CEO van Ghelamco, gericht aan de KBVB. Op 19 mei herinnert hij de KBVB eraan dat de voetbalbond zich "onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe verbonden heeft om UEFA 2020 te hosten in het Brusselse Eurostadion".

  "De KBVB moet het project actief en consequent steunen, maar doet dat niet, integendeel", klinkt het. Gheysens laakt uitspraken van onder meer de ondervoorzitter van de KBVB (Bart Verhaeghe), die "zich distantieert van het project".

  "Hierdoor lijdt onder meer Ghelamco aanzienlijke schade". Ghelamco verzoekt de KBVB, tot slot, "onmiddellijk, expliciet en publiek haar onvoorwaardelijke steun voor het Eurostadion te bevestigen".

  De bond reageert twee weken later

  De KBVB reageert op 2 juni als door een wesp gestoken. De bond is, bij monde van zijn advocaat, "verbaasd" over de mail van Ghelamco. De bond verwijst net als Ghelamco naar de "Staging Agreement", maar merkt op dat Ghelamco geen partij is bij die overeenkomst en daar dus "geen rechten kan uit putten".

  "De KBVB is in die overeenkomst de verbintenis aangegaan om als gastheer voor Euro 2020 op te treden in België", staat te lezen in de mail. "De KBVB heeft de kandidatuurstelling van Brussel als gaststad gesteund en blijft dit doen."

  "Project voldoet niet aan eis van de UEFA"

  Maar dan volgt het addertje onder het gras. De KBVB verwijst naar een passage in het Staging Agreement, waaruit moet blijken dat “van in den beginne duidelijk was dat de UEFA als voorwaarde had gesteld dat het stadion zich dient te bevinden op het grondgebied van de gaststad, dat wil zeggen de Stad Brussel”.

  "Het dient vastgesteld te worden dat de grond waarop Ghelamco het Eurostadion wil bouwen, blijkbaar niet gelegen is op het grondgebied van de stad Brussel, maar in werkelijkheid gelegen is op het grondgebied van de gemeente Grimbergen. Het voldoet dus niet aan de vereiste dat het stadion zich dient te bevinden "within the Host City Territory"."

  De bond hekelt nog het gebrek aan professionalisme bij Ghelamco. “Dat de realisatie van het project reeds bijzonder veel vertraging heeft opgelopen en het risico loopt niet tijdig te kunnen worden gerealiseerd, is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Ghelamco en de Stad Brussel.”

  "EK als voorwendsel voor gigantisch vastgoedproject van Ghelamco"

  De conclusie van de KBVB: "De eis van Ghelamco dat de KBVB zijn onvoorwaardelijke steun zou moeten verlenen aan het commercieel vastgoedproject van Ghelamco is volkomen misplaatst."

  "Met het EK 2020 als voorwendsel heeft Ghelamco een gigantisch vastgoedproject ontworpen op een terrein waarvan men moest weten dat het niet voldeed aan de vereisten van de UEFA."

  De voetbalbond wast zelf zijn handen in onschuld. "Het is totaal onaanvaardbaar dat Ghelamco de verantwoordelijkheid voor de moeilijkheden tracht door te schuiven naar de KBVB."

  "De KBVB lijdt zelf belangrijke schade door het onvermogen van Ghelamco om tijdig een voetbalstadion te realiseren dat de KBVB in staat stelt om als gastheer op te treden voor Euro 2020. De goede naam en faam van het Belgische voetbal en de KBVB worden bovendien misbruikt om andere commerciële doeleinden te realiseren."

  Van den Driessche: "2 mirakels nodig voor Eurostadion om EK 2020 te halen"

  Johan Van den Driessche, fractieleider voor N-VA in het Brussels Parlement, reageerde in De Ochtend. "We zitten nu volgens mij dicht bij het einde van het project rond het Eurostadion", zegt Van den Driessche (foto).

  "Volgens het Eurostadion-project zou stadion op een terrein (Parking C) gebouwd worden dat eigendom is van de stad Brussel, maar dat is niet het territorium van de stad Brussel. Het territorium is Grimbergen. En het stadsbestuur van Brussel heeft op dat territorium geen bevoegdheid als stadsbestuur."

  "Maar de UEFA wil van de stad een engagement dat het zijn verantwoordelijkheid kan opnemen op alle vlakken, bijvoorbeeld op vlak van veiligheid. Maar de stad Brussel is niet bevoegd voor de veiligheid van Parking C."

  "Wanneer Ghelamco beslist om de momenteel enige potentiële klant (de KBVB) zo te schofferen, dan staat Ghelamco volgens mij met zijn rug tegen de muur. Er zijn 1 of 2 mirakels nodig om het EK 2020 te halen."