• home
 • video
 • pas verschenen

  Pro League voert vanaf 2018-2019 Financial Fair Play in

  Pierre François (r.), CEO van de Pro League, bij de loting van de PO I-kalender.

  De Pro League, de vereniging van de Belgische profclubs, heeft een belangrijke stap gezet "voor de verdere gezondmaking van het Belgische voetbal". Vanaf het seizoen 2018-2019 wordt een Belgisch Financial Fair Play-systeem ingevoerd.

  "Resultaat van constructieve samenwerking tussen alle clubs"

  "Deze reglementering is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen alle clubs, waarover een werkgroep zich heeft gebogen sinds oktober 2016 en waarbij alle clubs de mogelijkheid hebben gehad om de nodige input te geven voor deze reglementering", laat de Pro League weten.

  "De nieuwe reglementering laat enerzijds toe om onze concurrentiepositie binnen de UEFA niet in gevaar te brengen en zorgt anderzijds toch voor een bewustmaking bij de clubs uit het profvoetbal om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden."

  "Dit is een belangrijke stap die de clubs genomen hebben voor de verdere gezondmaking van het Belgische voetbal, waarbij de invoering van dit reglement dient om de clubs er zich bewust van te maken dat zij hun club als een goede huisvader moeten runnen, waarbij de uitgaven niet groter zijn dan de inkomsten."

  "Grotendeels gestoeld op principes van de UEFA"

  De Pro League geeft in het persbericht geen concrete invulling over het Belgische Financial Fair Play-systeem. "Het ingevoerde systeem is grotendeels gestoeld op de principes van het UEFA-systeem", klinkt het.

  De Pro League heeft twee aspecten toegevoegd. "We willen investeringen in door Belgische clubs opgeleide jeugdspelers aantrekkelijker maken, om hen op die manier meer speelkansen te kunnen bieden."

  "En we willen voldoende ruimte laten aan de clubs om te investeren in nieuwe stadions of in de vernieuwing van de huidige stadions."

  Eerste beoordeling Licentiecommissie: over twee seizoenen

  Aangezien er nu al een akkoord is, hebben de clubs volgens de Pro League voldoende tijd om de nodige maatregelen te nemen om het reglement op te volgen.

  "De Licentiecommissie van de KBVB zal de clubs steeds beoordelen over een periode van 3 jaar, uitgezonderd bij de eerste beoordeling, waarbij er slechts twee seizoenen in aanmerking zullen worden genomen."

  "De eerste beoordeling zal door de Licentiecommissie gebeuren in het voorjaar 2021, gebaseerd op de cijfers van de clubs in de seizoen 2018-2019 en 2019-2020."

  Welke sancties volgen?

  "De sancties bij het niet-respecteren van de regels, die volledig losstaan van de toekenningsvoorwaarden voor het bekomen van de licentie van het profvoetbal, bestaan enerzijds in puntenaftrek voor het daaropvolgende seizoen ( 3 punten bij 1ste inbreuk) en anderzijds in een vermindering van het aantal spelers dat de betrokken club in aanmerking kan nemen voor de wedstrijden van haar eerste ploeg ( 2 spelers bij 1ste inbreuk)", klinkt het nog.

  "Indien een betrokken club de regels jaar na jaar niet naleeft, zal deze club naast deze 2 eerdere sancties ook nog financieel worden bestraft door een boete van minimaal 50% van tv-rechten."