• home
 • video
 • pas verschenen

  Goed nieuws voor Eurostadion: buurtweg in Grimbergen afgeschaft

  Parking C, waar het Eurostadion moet komen.

  Er is nog eens goed nieuws voor het Eurostadion. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de beruchte buurtweg die over parking C loopt in Grimbergen afgeschaft. Die buurtweg verhinderde tot nu dat er vergunningen afgeleverd werden voor de bouw van het stadion.

  De afschaffing van de buurtweg had heel wat voeten in de aarde. De gemeente Grimbergen besliste de buurtweg eerst niet af te schaffen, maar door dreigende schadeclaims van Ghelamco keurde de gemeenteraad in februari toch het voorstel goed om de weg af te schaffen.

  Tegen die beslissing van Grimbergen, die de deputatie voorstelde om de buurtweg af te schaffen, dienden enkele raadsleden een klacht in, maar die werd dus verworpen. "Deze beslissing is de logica zelf, omdat de weg al meer dan 30 jaar in onbruik is", verduidelijkte gedeputeerde Tom Dehaene.

  "De buurtweg verloor zijn verbindende functie al lang geleden door de aanleg van de Brusselse ring en parking C. Voor alle duidelijkheid, we doen met deze beslissing geen uitspraak over projecten die in de toekomst op deze site gerealiseerd kunnen worden."

  De afschaffing van de buurtweg is goed nieuws voor Ghelamco, dat op die plaats het Eurostadion wil bouwen. Tegen de beslissing van de bestendige deputatie is wel nog beroep mogelijk bij de bevoegde Vlaamse minister.