• home
 • video
 • pas verschenen
 • win!
 • quiz & opvallend

  OHL zet deur op kier voor alternatief: "Chinese delegatie is vroegtijdig vertrokken"

  Zijn de Chinese investeerders definitief vertrokken uit Leuven?

  De overnamesoap rond OH Leuven is nog niet aan zijn laatste aflevering toe. In een mededeling lijkt de Leuvense club uit 1B de deur open te zetten voor een alternatieve overnemer voor de Chinese investeerder waarmee het al een principeakkoord heeft.

  Oud-Heverlee Leuven ontving afgelopen maandag en dinsdag een delegatie van de Chinese investeerder die eind januari met OHL een bindend principeakkoord afsloot voor de verkoop van de club. Maar die delegatie is dinsdagochtend vroegtijdig vertrokken. 

  "Omdat het stadsbestuur een reeds lang vastgelegde afspraak op het laatste ogenblik afzegde", schrijft de club op zijn website.

  Door het vertrek van de Chinese investeerders kreeg OHL geen antwoorden op enkele vragen die het stelde. "Omtrent de langetermijnplannen voor de club, de financiële garanties om een terugkeer naar 1A een maximale kans te geven, de lokale verankering, de visie omtrent supportersparticipatie en het nakomen van de financiële verbintenissen van de club tegenover de stad."

  Het uitblijven van antwoorden lijkt de deur op een kier te zetten voor alternatieve investeerders. "Op dit ogenblik is de club gebonden aan de overeenkomst met de Chinese investeerder en blijft het onze juridische plicht om hiermee door te gaan."

  "In afwachting van het antwoord van de Chinese investeerder hebben wij als goed huisvader evenwel beslist om een aantal maatregelen te nemen indien zou blijken dat de ondertekende overeenkomst niet te goeder trouw zou worden uitgevoerd."

  "In de hypothese dat we zouden genoodzaakt worden om een andere overnemer te zoeken, zullen wij een professioneel en transparant proces vastleggen waarin de club zich zal laten begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur met de nodige ervaring in overnames. (...) Elke kandidaat zal antwoorden moeten geven op de vragen die ook aan de Chinese investeerder werden gesteld."