• home
 • video
 • pas verschenen
 • win!
 • quiz & opvallend

  OHL over BAS: "Franstalige clubs kunnen zich blijkbaar meer permitteren"

  OHL volgt een FIFA-onderzoek over Moeskroen nauwgezet op.

  Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft tien dagen geleden het beroep van OHL, STVV en Westerlo tegen de licentie voor Moeskroen verworpen. De drie zijn van mening dat Moeskroen in handen is van makelaars, wat verboden is. Het BAS ziet het echter anders. OHL, dat met de zaak zijn sportieve degradatie hoopte te vermijden, legt zich daar nu bij neer, maar zit toch nog met enkele vragen.

  Gisteravond kreeg OHL, dat als 16e na de reguliere competitie naar 1B zakt, de motivering van het BAS-verdict. De club uit Leuven geeft haar lezing van het rapport.

  "Alhoewel het BAS erkent dat het licentiedossier enkele onrustwekkende aspecten vertoont, meent het dat dit onvoldoende is om te oordelen dat Moeskroen geleid wordt door makelaars."

  "Het BAS baseert zich op een verschil tussen de Nederlandstalige en Franstalige tekst van het artikel dat van toepassing is om een "verbonden juridische entiteit" te definiëren."

  "Hoewel de Nederlandstalige tekst duidelijk stelt dat elke entiteit die op een of andere wijze invloed uitoefent op de licentiekandidaat als een "verbonden juridische entiteit" moet worden beschouwd, wordt de Franstalige tekst strikter geïnterpreteerd", stelt OHL vast.

  "Blijkbaar kunnen Franstalige clubs zich dan ook meer permitteren dan Nederlandstalige clubs", is de conclusie.

  "BAS geeft een eigen invulling aan onduidelijke licentieteksten"

  OHL hekelt de onduidelijkheid in de bondsteksten in de verschillende landstalen.

  "Het argument dat een of meerdere bestuurders van Moeskroen ook bestuurder zijn geweest bij de vzw Moeskroen die minder dan tien jaar geleden werd geschrapt van de bondslijsten, wordt niet aanvaard omdat het BAS aan het toepasselijke artikel een andere interpretatie geeft. Desondanks stelt het BAS formeel dat het kwestieuze artikel allesbehalve duidelijk is."

  "Kortom, het BAS geeft een eigen appreciatie en een eigen invulling aan onduidelijke en zelfs niet identieke teksten van het licentiereglement. Werk aan de winkel dus voor de KBVB om deze teksten na te kijken en aan te passen."

  "OHL respecteert de beslissing van het BAS, maar blijft bij haar standpunt dat Moeskroen eigendom is van makelaars en achter de schermen wordt geleid door deze makelaars."

  OHL: "Wij volgen onderzoek van de FIFA nauwgezet op"

  OHL houdt zich nog vast aan een strohalm: "Ondertussen is gebleken dat de FIFA ambtshalve een onderzoek heeft opgestart naar de situatie van Moeskroen, zodat OHL zal afwachten wat dit onderzoek zal opleveren."

  "Het spreekt voor zich dat de club het dossier nauwgezet zal opvolgen en te gepasten tijde haar rechten zal vrijwaren indien de FIFA tot het besluit zou komen dat de situatie van Moeskroen niet reglementair is en dient gesanctioneerd te worden."