• home
 • video
 • pas verschenen

  Stad Leuven geeft OHL renteloze lening voor bouw van nieuwe tribune

  De oude staantribune in Leuven, intussen afgebroken.

  De Leuvense gemeenteraad heeft maandagavond een renteloze lening van 3,5 miljoen euro voor OHL goedgekeurd. Daarmee kan een nieuwe tribune tegenover de hoofdtribune gebouwd werden en nog twee andere tribunes uitgebreid. Met de geplande investeringen zal over enkele jaren een stadion ontstaan met een capaciteit van ongeveer 12.000 plaatsen.

  Burgemeester Louis Tobback (sp.a) zegt dat de bouw van een nieuwe tribune noodzakelijk is om in de toekomst nog een licentie te krijgen, aangezien Binnenlandse Zaken de capaciteit van de intussen afgebroken staantribune om veiligheidsredenen sterk wou beperken.

  Opvallend aan de lening is dat OHL geen aflossing moet doen als de club niet in eerste klasse speelt. Uiterlijk op 30 juni 2031, op het ogenblik dat de erfpachtovereenkomst voor het stadion vervalt, moet het bedrag volledig terugbetaald zijn.

  Enkele raadsleden van de oppositie vroegen dat de stad meer garanties zou eisen van OHL op vlak van behoorlijk bestuur en supportersparticipatie. Ze verwezen naar de brief die oud-investeerders onlangs aan de stad Leuven schreven en het onderzoek naar het reilen en zeilen van de club dat een revisor had uitgevoerd in opdracht van de stad.

  Thomas Van Oppens (Groen) laakte het vele geld dat de stad OHL ter beschikking stelt voor de uitbouw van het stadion. Uit zijn berekeningen blijkt dat Leuven OHL jaarlijks 480.000 euro ter beschikking stelt. "Tot 2030 gaat het in totaal om 1,3 miljoen aan subsidies".

  Carl Devlies (CD&V) stelde dat uit het verslag van de revisor blijkt dat de club geen enkel probleem heeft om de lening terug te betalen. De club heeft volgens hem ook al aanvaard om de aanbevelingen van de revisor (om de bestuursstructuur te optimaliseren) op te volgen.

  Tobback: "Brief zal geen dode letter blijven"

  "Niemand in de club mag de illusie koesteren dat die brief dode letter zal blijven, want we gaan de revisor vragen om de naleving ervan continu op te volgen", zegt burgemeester Louis Tobback. "We zijn daarnaast echter niet van plan om zelf enige verantwoordelijkheid in de club op te nemen."