• home
 • video
 • pas verschenen

  Machtswissel bij Cercle: Vanhaecke stopt, Schotte komt terug

  Paul Vanhaecke was drie jaar voorzitter van Cercle Brugge.

  Paul Vanhaecke neemt ontslag als voorzitter van Cercle Brugge. "Sommigen vinden dat ik de succesvolle toekomst van Cercle hypothekeer. Daarom stap ik op." Voor alle duidelijkheid: Vanhaecke stopt als voorzitter van de cvba Cercle Brugge, maar blijft wel voorzitter van de vzw Cercle Brugge om zo bij te dragen tot het bewaren van de eigenheid van Cercle. Opvallend: Frans Schotte, zijn voorganger, wordt weer voorzitter.

  Vanhaecke, die diepe roots heeft in de Cercle-familie, valt met de deur in huis op de site van de Vereniging. "Ik heb steeds gesteld dat ik bereid was een stap opzij te zetten, indien dit de ontwikkeling van Cercle ten goede kon komen."

  "Nu het zo gepercipieerd wordt door sommigen dat mijn voorzitterschap de succesvolle toekomst van Cercle zou hypothekeren, wens ik dit ook te doen. Ik wil niet de zogenaamde sta-in-de-weg zijn voor de succesvolle toekomst van de Vereniging."

  "Toen voorzitter Frans Schotte mij drie jaar geleden, toch behoorlijk onverwacht, nadrukkelijk vroeg om de voorzittershamer van hem over te nemen, ben ik op dat verzoek ingegaan."

  "Ik was toen al jaren ondervoorzitter van Cercle en ruim tien jaar lid van het bestuur van de vzw Cercle Brugge. De voorbije jaren heb ik alles wat in mijn mogelijkheden lag gedaan voor de bloei en groei van onze Vereniging.”

  "De afgelopen jaren waren niet bepaald makkelijk. Financieel en sportief was het telkens weer heel erg knokken om overeind te blijven, zeker toen we twee seizoenen geleden ei zo na degradeerden. Maar uiteindelijk kwam het toch goed en in dat onzalige jaar speelden we zelfs de mooie bekerfinale.”

  "Vind het bizar dat ik doorgroei zou bemoeilijken"

  Vanhaecke begeleidde ook de oprichting van de cvba Cercle Brugge. “Dat proces duurde langer dan aanvankelijk gedacht, niet het minst omdat wij wilden vermijden dat Cercle haar eigenheid zou kunnen kwijtspelen: een sportieve vereniging die het beste voetbal wil brengen, Brugs verankerd is, sociaal bewogen blijft en oprechte kansen aan de eigen jeugd biedt, steeds ook met respect voor de honderden vrijwilligers.”

  Vandaag is de cvba operationeel, waardoor bijkomende investeerders kunnen worden aangetrokken en die cvba is verantwoordelijk voor het sportieve, financiële en commerciële beleid.

  Ook de vzw blijft bestaan, zij tekent verantwoordelijk voor de jeugd, evenementen, sociale acties en supportersorganisaties.

  “De jongste tijd hoorde ik dat ik een verdere doorgroei van Cercle zou bemoeilijken. Dat vind ik bizar. De oprichting van de cvba was er precies op gericht investeringen in Cercle mogelijk te maken, niet om ze af te remmen. Dat is tot op heden nog niet voldoende het geval."

  "Uit de grond van mijn hart hoop ik dat Cercle zich op het veld herpakt en straks uit de gevarenzone is. Ik heb daartoe trouwens alle vertrouwen in de sportieve staf mits deze op eendrachtige wijze gesteund wordt in alle geledingen. Tegelijk zal het nodig zijn dat de financiële sokkel kan worden versterkt, want het budget van de Vereniging is vandaag te beperkt.”

  Vanhaecke blijft wel voorzitter van de vzw Cercle Brugge om zo bij te dragen tot het bewaren van de eigenheid van Cercle. Hij houdt er ook aan de hele Cercle-familie te danken voor de steun en het vertrouwen. “Lang leve Cercle”, besluit hij.

  Frans Schotte wordt weer voorzitter

  Kort na de mededeling van Paul Vanhaecke heeft Cercle Brugge op zijn website meegedeeld dat Frans Schotte weer voorzitter wordt.

  "Frans Schotte neemt - unaniem gesteund door het cvba-bestuur - ad interim de taak als voorzitter over om de continuïteit te waarborgen. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal hij definitief in zijn functie bevestigd worden."

  "Het bestuur vraagt Paul nadrukkelijk om bestuurder te willen blijven van de cvba." Vanhaecke houdt zijn antwoord daarover in beraad.